انجمن حسابداران خبره ایران

(Iranian Institute of Certified Accountants)
نخستین انجمن حسابداران حرفه‌ای ایران است که در روز چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس شد. انجمن در سال ۱۳۷۷ به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران به عضویت در «فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC)» درآمد؛ و هم اکنون، با داشتن نزدیک به ۸۵۰۰ عضو از همه استان‎های کشور به عنوان بزرگترین نهاد حسابداری ایران شناخته می‎شود.  
 • اخبار انجمن
 • اخبار ایران
 • اخبار جهان
 • مطالب خواندنی
 • تبریک و تسلیتمجله حسابدار
ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران
شماره ۳۰۲، خرداد ۱۳۹۶

پیشخوان:

 • حسابداران و قانون برنامه‌ی پنجساله ششم | رحمت‌اله صادقیان
 • معدن زمستان یورت: کشته شدند، بی آنکه بازنشستگی را تجربه کنند | سعید جمشیدی فرد 


بازتاب:

 • طرح سازمان نظام مالی آری یا خیر؟ | مجید میراسکندری


نمای نزدیک:‌ چالش‌های پایان سال مالی

 • تضاد میان گزارشگری مالی و فرایند اطمینان‌بخشی | منصور شمس احمدی
 • حسابداران و انتظارات جامعه | غلامحسین دوانی
 • شکل‌گیری فاصله بین گزارش‌گران مالی و اطمینان‌بخشان به گزارش‌ها | مصطفی باتقوا
 • حسابرس و هیئت‌مدیره مسئولیت مشترک دارند | عباس هشی 


IFRS

 • استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی مؤثر بر شرکت‌های بیمه‎ای و چالش فاز دوم IFRS4 | سید محمد باقرآبادی، علی صلاحی نژاد
 • موانع به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه | محمد نورونابی، ترجمه: مرتضی زمانی و کامران قائم مقامی


نگره:

 • دنیای نوین حسابرسی: حسابرسی آنلاین و حسابرسی مبتنی بر گرید | سلام عبداله زاده  و مریم مالکی
 • چالش‌های پیش رو در روند حسابرسی داخلی | مسعود پناهنده و حسن ترک
 • رویه‌های حسابداری انتقادی در تحلیل کیفیت و افشای اطلاعات | حسین جهانگیرنیا و مسعود بختیاری


سایت مجله حسابدار

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر