انجمن حسابداران خبره ایران

نخستین انجمن حرفه‌ای حسابداری ایران است که در روز چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس شد. انجمن در سال 1377 به عنوان نخستین انجمن حرفه ای حسابداری ایران به عضویت در «فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)» درآمد. هم اکنون، انجمن با داشتن نزدیک به 7000 عضو، بزرگترین نهاد حسابداری ایران به شمار می‎آید.

درخواست عضویت در انجمن

اخبار ایران و جهان

اخبار انجمن

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
26 29 90 88
20 59 90 88
67 39 89 88
ads@iica.ir