انجمن حسابداران خبره ایران

نخستین انجمن حرفه‌ای حسابداری ایران است که در روز چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس شد. انجمن در سال ۱۳۷۷ به عنوان نخستین انجمن حرفه ای حسابداری ایران به عضویت در «فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)» درآمد. هم اکنون، انجمن با داشتن نزدیک به ۷۰۰۰ عضو، بزرگترین نهاد حسابداری ایران به شمار می‎آید.

درخواست عضویت در انجمن

اخبار ایران و جهان

اخبار انجمن

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir