چشم انداز و ماموریت

چشم انداز:
بزرگترین و معتبرترین انجمن حرفه ای حسابداری در ایران به لحاظ شاخص های کمی و کیفی؛ و جزو سه انجمن حرفه ای حسابداری برتر در منطقه خاورمیانه.

بیانیه ماموریت:
انجمن حسابداران خبره ایران انجمنی حرفه ای، مستقل، غیر انتفاعی، و غیر سیاسی است که ماموریت های زیر را در ایران دنبال می کند:

  • رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی‎ترین سرمایه‎ی انجمن
  • کمک به اعتلای حرفه‎ی حسابداری از راه آموزش، پژوهش، و ارتقای دانش و مهارت فعالان حرفه
  • کمک به سازمان‎ها و ارزش‎آفرینی برای آنها از راه اعضاء
  • اعطای معتبرترین مدارک حرفه‎ای حسابداری در ایران
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir