عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار


‏‏ محمد شوقیان (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
‏‏ عبداله شفاعت (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)
‏‏ افشین نخبه فلاح (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)
 بهروز شیرخانی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
 عباس لاری دشت بیاض (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‏ها
  • حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی عملیاتی
  • ارزیابی سهام
  • مشاوره مدیریت مالی
  • طراحی و پیاده ‏سازی سیستم‏های مالی
  • خدمات مالی و مالیاتی
  • نظارت برای تصفیه شرکت‏ها.


نشانی دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت نرسیده به خیابان دکتر فاطمی، خیابان شهید حمید صدر پلاک ۳۵ واحد ۱۰
تلفن: ۴۲-۸۸۸۰۴۹۴۱                        فکس: ۸۸۸۰۴۹۴۰
ایمیل: mshoghian7@gmail. com

دفتر تبریز: خیابان امام خمینی، نرسیده به فلکه دانشگاه، جنب هتل بین‏المللی تبریز، کوی پناهی، نبش مهرگان ششم پلاک ۱۷
تلفکس: ۰۴۱-۳۳۴۱۰۵۶

دفتر مشهد: بلوار بعثت، خیابان ناصرخسرو، نبش ناصرخسرو ۱۷، پلاک ۱۰
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۷۷۴۱۱                     فکس: ۰۵۱-۳۸۴۵۸۲۱۱
www.Arkansystem.co

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر