بهنود حساب | مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

محمد رضا ابراهیمی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
مهران فرجی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)

خدمات:

 • حسابرسی و بازرس قانونی
 • حسابرسی مالیاتی
 • حسابرسی عملیاتی
 • حسابرسی داخلی
 • مشاوره مدیریت مالی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی
 • خدمات مالی
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • ارزیابی سهام
 • کارشناسی رسمی دادگستری
 • نظارت بر تصفیه شرکت ها

 

تلفن: 88957329 - 88951930
فاکس: 88951931
نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی- روبه‏روی خیابان کاج - پ 136- ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24
صندوق پستی: 1435873844
کدپستی: 1415673499

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir