عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

محمد دل آرام (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)
حمید باغدوست (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی‏ صورت های ‏مالی
  • بازرس قانونی
  • حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی عملیاتی
  • مشاوره مدیریت
  • طراحی سیستم‏ های مالی
  • اصلاح حساب و خدمات مالی

 

تلفن و فاکس: 88901496 و 88808439 -88944018 و 88944017
نشانی: تهران، میدان جهاد (فاطمی)، خیابان کامران، پلاک 15، واحد 1
کدپستی: 1415895393
صندوق پستی: 656-14335

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر