عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عباسعلی دهدشتی نژاد (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
فریبرز امین (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
همایون مشیرزاده (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
كریم حسین آبادی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
امیرحسین بهرامیان (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی صورت های مالی
  • خدمات بازرس قانونی
  • حسابرسی داخلی
  • خدمات حسابداری و اصلاح حساب
  • تهیه صورت های مالی تلفیقی
  • ارزیابی سهام
  • مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه‏ ای

 

تلفن: 22137707 (10 شماره)
فاکس: 22137708
نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- بالاتر از میدان سرو- خیابان آسمان سوم شرقی - پلاک 15
کد پستی: 1998146613
وب سایت: www.rymand.com

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر