عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

فیروز عربزاده (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
فریدون ایزدپناه (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
خلیل گنجه (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
جواد شیرکوند (حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی عملیاتی، مالیاتی
  • بازرس قانونی
  • طراحی سیستم‏ های مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  • ارزیابی سهام و سهم الشرکه

 

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان لارستان، نبش خیابان عبده، ساختمان سپهر (شماره 15)، واحد 302
تلفکس: 88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پلاک 23، طبقه اول
تلفن: 3312778-0411
تلفکس: 3330555-0411 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر