مراسم ترحیم آن مرحوم روز چهارشنبه، 7 تیر 1396، از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد خوزستانی ها (ولیعصر) واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، جنب پارک ساعی برگزار خواهد شد (دریافت اعلامیه ترحیم).