درگذشت شادروان قاسم مالکی، عضو گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران، را به بازماندگان آن زنده‌یاد و اهالی حرفه حسابداری کشور تسلیت می‎گوییم (برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مراسم ترحیم آن مرحوم روز یکشنبه، 14 آبان 1396، از ساعت 13:30 تا 15 در مسجد الرّضا (ع) واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، میدان نیلوفر برگزار خواهد شد (دریافت اعلامیه ترحیم).