درگذشت شادروان قاسم مالکی، عضو گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران، را به بازماندگان آن زنده‌یاد و اهالی حرفه حسابداری کشور تسلیت می‎گوییم (برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مراسم ترحیم آن مرحوم روز یکشنبه، 14 آبان 1396، از ساعت 13:30 تا 15 در مسجد الرّضا (ع) واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، میدان نیلوفر برگزار خواهد شد (دریافت اعلامیه ترحیم).

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر