مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز سه شنبه، 16 آبان 1396، ساعت 14:30 غسالخانه امامزاده عبداله(ع) بسوی آرامگاه ابدیش برگزار خواهد شد . (دریافت اعلامیه ترحیم).

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر