ضایعه درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی محترم مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، را به ایشان و دیگر بازماندگان تسلیت می‎گوییم

مجلس ترحیم آن مرحوم مغفور روز جمعه، 3 آذر 1396، از ساعت 14:00 تا 15:30 در مسجد حمزه سیدالشهداء، واقع در تهران، سه راه آذری، خیابان قدرت پاکی برگزار خواهد شد (دریافت اعلامیه ترحیم).

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر