پیام تسلیت انجمن حسابداران خبره ایران در پی اعلام خبر درگذشت سی تن از دریانوردان ایرانی نفت‌کش سانچی
 

ضایعه جانسوز درگذشت سی تن از دریانوردان ایرانی خدمه نفت‌کش سانچی را، که بار دیگر تألم و تأثر عمیق میلیون‌ها ایرانی را موجب شد، به هم‌میهنان گرامی به‌ویژه بازماندگان داغدار آن زنده‌یادان تسلیت میگوییم؛ و برای آن دریادلان آسمانی از درگاه احدیّت آمرزش ابدی آرزومندیم.

 

شورای عالی، دبیرکل، و کارکنان

انجمن حسابداران خبره ایران

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر