آگهی تسلیت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای حمیدرضا عرفی، حسابدار مستقل خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 

به همین مناسبت مجلس ختمی در روز چهارشنبه، 20 تیر 1397، از ساعت 18:30 تا 20:00، در مسجد امیرالمومنین، واقع در تهران بلوار مرزدارن نبش خیابان ایثار برگزار می‌شود. حضور دوستان و همکاران محترم موجبات تسلی خاطر همکار گرانمایه و دیگر و بازماندگان آن مرحوم مغفور را فراهم خواهد کرد.

 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر