سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«مالیات و بازار سرمایه: با تاکید بر تجدید ارزیابی دارایی‎ها و IFRS»، حسن امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار


سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر