نیمه دوم دی‎ماه: شماره 297 (دی 1395) مجله «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، ويژه نامه چهلمين سالگرد آغاز انتشار مجله حسابدار منتشر خواهد شد

شماره دی 1395 مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) نیمه دوم  دیماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در دویست و نود و هفتمین شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری چهلمین سالگرد آغاز فعالیت این ماهنامه نیمه دوم دیماه 1395 منتشر خواهد شد مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم: 

 

پیشخوان:

 • حسابدار: صداي تأثيرگذار حرفه حسابداري در جامعهمدني ايران | رحمتالله صادقيان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

نمای نزدیک:‌ ويژهنامه چهلمين سالگرد آغاز فعاليت ماهنامه حسابدار

 • گفتوگو با فريده خلعتبري، بنیانگذار و نخستین سردبیر حسابدار (از 1355 تا 1357)
 • خودکاري در يکدست، حشرهکشي در دست ديگر | محمد شليله، سردبیر اسبق حسابدار (از 1371 تا 1374)
 • ماجراهاي ماهنامه حسابدار | مجيد ميراسکندري، دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر اجرایی اسبق مجله حسابدار
 • بايد پوستهي محافظهکاري را شکست | پرويز صداقت، سردبیر حسابدار
 • گزارش تصويري «جشن چهل‎سالگی حسابدار»، 23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کنکاش:

 • عضويت در مؤسسات حسابرسي بينالمللي | حميدرضا کيهاني
 • تاريخچه، توسعه و چشمانداز حسابداري اسلامي | سيدعلي حسيني و محمد صالحي فر
 • بررسي تأثير واحد حسابرسي داخلي بر تصميمگيري حسابرسان مستقل | اميرحسين اسدي
 • عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مؤثر بر تمکين مالياتي | محمدجواد رمضاني و اسعد فتاحي 

 فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري| امير معنوي مقدم

اخبار انجمن:

 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.
 

اخبار مرتبط:

23 آذرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: «جشن چهل سالگی مجله حسابدار» ماهنامه حرفهای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور اعضای انجمن و مهمانان ویژه برگزار شد (+فیلم کامل مراسم)، 25 آذر 1395

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir