اخبار انجمن

سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 10 اسفند 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.در این جلسه مصوبات کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به پنج تن از اعضای انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در سومین جلسه شورای عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ 30 دی 1394) که شامگاه روز گذشته، دوشنبه 10 اسفند 1394، در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد، مصوبات جلسه مورخ 9 اسفند 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان: شامل نیکبخش، زاگرس خستویی، علیرضا عبدالملکی، سیدمحیالدین سراج، و بابک سامی مورد تصویب قرار گرفت.

نیمه دوم اسفندماه؛ شماره 287 و 288، اسفند 1394 و فروردین 1395 (ویژهنامه نوروزی) مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) با موضوع محوری «چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو» از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای پایانی سال جاری ویژهنامه نوروزی مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را میخوانیم:

 

پیشخوان:

·         بیمها و امیدهای 1395 | مهدی تقوی

·        چهگونه میتوان انضباط مالی برقرار کرد؟ | هوشنگ خستوئی

·        چند هشدار برای سال جدید | منصور شمس احمدی

 

نمای نزدیک:

·         چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو

·         چالشهای دهگانه حرفه حسابداری در ایران | احمد حاتمی

·         حدود 20 درصد از درآمد حسابرسی در ایران در اختیار سازمان حسابرسی است | اکبر سهیلیپور

·         چشمانداز تحولات در محیط قانونی بازار سرمایه | جعفر جمالی

·         چشمانداز بازار سرمایه در سال 1395: امیدواری در فضایی سرشار از نااطمینانی | بهاره شفیعزاده

·         بودجهریزی بر مبنای عملکرد در دستگاههای دولتی: شاید وقتی دیگر | سمانه صادقی

 

بازتاب:

·         انجمن دانشگاهی، صنفی یا حرفهای؟ مسئله این است! | محسن قاسمی

 

دیدگاه:

·         برخی راهکارهای اجرایی برای تسهیل فرایند پیادهسازی استانداردهای بینالمللی | شاهین کرزبر

·         فرایند ادغام و تملیک و ضرورت توجه به نقش حسابرسان | سیدمحمد باقرآبادی و فاطمه دادبه

 

 

نگره:

·          حسابداری از منظر فلسفه علم | حجتاله صیدی، رحمتاله صادقیان و عیسی نورانیفر

·         کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه در قرن بیستویکم: تکامل تدریجی  زیرساختهای حسابداری برای همخوانی با دنیای امروز | تألیف: رابرت جی. اکلز و جین راجرز | ترجمه: سیدعلی حسینی و نهاله حیاتی

 

 

خبر

·         خبرهايي از جهان حسابداري | فاطمه قشقايي

 

 

اخبار انجمن:

·        گزارش مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

·         اعضای جدید

·         حسابداران مستقل

·         موسسات حسابرسی

·         اشتراک مجله

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی فهرست پذیرفتهشدگان آزمون حسابدار رسمی 1394 را اعلام کرد. مطابق این فهرست، 25 تن از اعضای انجمن موفق به قبولی در آزمون حسابدار رسمی 1394 شدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، امروز، یکشنبه مورخ 25 بهمن 1394، فهرست 110 پذیرفته‎شده در آزمون حسابدار رسمی 1394از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام شد. مطابق فهرست اعلام شده، 25 تن از اعضای انجمن به شرح زیر موفق به قبولی در آزمون حسابدار رسمی 1394 شدند:

1.      ندا احمدی­ کامه ­علیا

2.       ناصر اکبری

3.       حسن ایمانی­ نوجانی

4.       احمد بذرافشان­ دلیجانی

5.       محمود پارسائی

6.        مرتضی حسن­ زاده

7.       بهرام حشمتی

8.       محسن حمیدیان

9.      رسول دوازده ­امامی

10.    محمدحسین سراج­ شیروان

11.    رامین شاهعلی زاده

12.    سعید شعبانی

13.   ابراهیم صادقی

14.   مهدی علی­ حسینی

15. مصطفی فضلی

16.   بیژن کریمی

17.   مهدی کوکبی

18.  مهدیه متقی­ الحق

19.   مسعود محمدپور

20.   جواد محمدنژاد

21.   علی­ اصغر محمودزاده

22.  عاطفه مرادی

23.   حسین مومنی­ هرندی

24.    ابراهیم میرزائی

25.   مهدی یاری

 
بدین وسیله ضمن تبریک به اعضای گرانمایه فوق، برای این عزیزان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

دوشنبه، 19 بهمن 1394، صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در " اینستاگرام" (Instagram)، با هدف انتشار تصاویر مرتبط با انجمن، راه اندازی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، با راهاندازی صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "اینستاگرام" (Instagram) این پس تصاویر مرتبط با انجمن علاوه بر وبگاه انجمن از طریق این شبکه اجتماعی در دیدرس اعضاء و دیگر علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
 
در این ارتباط گفتنی است، صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "اینستاگرام" (Instagram) به صورت عمومی ایجاد شده است. بنابراین، همه اعضای انجمن و دیگر علاقهمندان می توانند با مراجعه به نشانی https://www.instagram.com/iica_irتصاویر بهاشتراک گذاشته شده توسط انجمن را مشاهده کنند.

دوشنبه، 12 بهمن 1394، کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "آپارات" (Aparat)، پربیننده‎ترین سامانه به‎اشتراک‎گذاری ویدئو در ایران، راه اندازی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، با راه‎اندازی کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "آپارات" (Aparat) از این پس ویدئوهای مرتبط با انجمن و حسابداری ایران و جهان علاوه بر وبگاه انجمن از طریق این کانال در دیدرس اعضاء و دیگر علاقه‎مندان قرار خواهد گرفت.
 

در این ارتباط گفتنی است، کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "آپارات" (Aparat) به صورت عمومی ایجاد شده است. بنابراین، همه اعضای انجمن و دیگر علاقه‎مندان می توانند با مراجعه به نشانیwww.aparat.com/iica_ir ویدئوهای به‎اشتراک گذاشته شده توسط انجمن را مشاهده کنند.

یکمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 12 بهمن 1394 با حضور همه اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.در این جلسه مصوبات کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به چهار تن از اعضای انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در یکمین جلسه شورای عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ 30 دی 1394) که شامگاه روز گذشته، دوشنبه 12 بهمن 1394، در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد، مصوبات جلسه مورخ 11 بهمن 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان: 1) مرتضی فلاح، 2) جلیل بدراق نژاد، 3) رضا دیلم‌صالحی، و 4) سیدمحمد سیدمدیحی مورد تصویب قرار گرفت.

شامگاه روز دوشنبه، 12 بهمن 1394، نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ30 دی 1394) با حضور اعضای منتخب این مجمع در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این جلسه، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی انجمن انجام شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، دوشنبه، 12 بهمن 1394، در نخستین جلسه شورای عالی برگزارشده پس از مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء (30 دی 1394)، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی انجمن انجام شد. بر این اساس، در اجرای ماده 29 اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393)، رحمت‎اله صادقیان به سمت رئیس، یحیی حساس یگانه به سمت نایب رئیس، هوشنگ خستویی به سمت خزانه‎دار، و محسن قاسمی با حفظ سمت به عنوان دبیرکل انجمن به سمت دبیر جلسات شورای عالی انتخاب شد.
 
در آغاز جلسه، هوشنگ خستویی، به عنوان رئیس پیشین شورای عالی، نتایج انتخابات شورای عالی برگزارشده در مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء مورخ 30 دی 1394 را قرائت کرد. وی در ادامه دستورجلسه، ضمن قدردانی از اعضای خارج‎شده از شورای عالی، به اعضای منتخب جدید شورای عالی تبریک و خیر مقدم گفت و در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن و ارتقای جایگاه حرفه‎ای اعضاء در جامعه برای آنان آرزوی کامیابی روزافزون کرد. خستویی سپس، شرح مختصری در خصوص اقدامات در جریان و ناتمام انجمن ارائه کرد. وی در این ارتباط، پیگیری مراحل نهایی تملک آپارتمان برای دبیرخانه انجمن، تدوین و تصویب آییننامههای مورد نیاز برای اجرای اساسنامه جدید انجمن (مصوب 23 تیر 1393)، اجرایی کردن ماده (8) اساسنامه برای اعطای عناوین خبرگی، و تکمیل پروژه‎های در جریان انتشارات انجمن را از مهم‎ترین موارد مربوط دانست.
 
در ادامه جلسه، هوشنگ خستویی از تلاش‎های انجام‎شده توسط یکایک اعضای شورای عالی، دبیرکل، مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، هیئت تحریریه و سردبیر مجله حسابدار، و کارکنان دبیرخانه انجمن، PACT، و مجله حسابدار در یک سال گذشته صمیمانه قدردانی کرد. وی مهمترین اقدامات انجام‎شده در یک سال گذشته را تملک آپارتمان برای دبیرخانه انجمن پس از چهل و اندی سال و تصویب تغییرات مورد نیاز در اساسنامه انجمن پس از قریب به 24 سال دانست و اعلام کرد اکنون از اعضای محترم شورای عالی می‎خواهم که فرد دیگری را به سمت رئیس شورای انجمن انتخاب کنند. پس از سخنان هوشنگ خستویی، یکایک اعضای شورای عالی ضمن قدردانی صمیمانه از یک عمر خدمات تاثیرگذار و تلاش‎های بی‎وقفه وی در طول چهار دهه گذشته برای اعتلای نام انجمن و تحقق اهداف آن، به اتفاق آراء، رحمت‎اله صادقیان را به عنوان رئیس شورای عالی برای دوره پیش رو پیشنهاد و سپس انتخاب کردند.
 
در ادامه دستور جلسه، در ارتباط با تعیین اعضای رابط شورای عالی در کارگروهها ( موضوع تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه) مصوب شد با توجه به این که طبق بند (پ) ماده 34 اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) تشکیل کارگروه‎های لازم برای کمک به پیشبرد اهداف انجمن از اختیارات شورای عالی است، گزارشی در ارتباط با کارگروه‎های پیشنهادی توسط دبیرکل تهیه و جهت بررسی و تصویب به جلسه آینده ارائه شود.
 

در پایان جلسه، برنامه زمانبندی پیشنهادی محسن قاسمی، دبیرکل و دبیر جلسات شورای عالی، برای برگزاری جلسات شورای عالی در یک سال آینده به تصویب رسید. مطابق این برنامه زمانبندی، جلسات شورای عالی دوشنبه هر دو هفته یک بار ساعت 17:30، از 12 بهمن 1394 تا 27 دی 1395 (24 جلسه) برگزار خواهد شد.

 

فیضل چودری، مدیر اجرایی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، با ارسال پیامی به همه انجمن‎های حرفه‎ای عضو آیفک، درخواست کرد تا نامزدهای پیشنهادی خود برای اعطای جایزه خدمات طلایی بینالمللی آیفک (IFAC International Gold Service (IGS) Award) ‌در 2016 را به این فدراسیون اعلام کنند. این جایزه در نشست سالانه آیفک در نوامبر 2016 در برزیل به برگزیده نهایی اعطا خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن ضمن اعلام خبر دریافت پیام فوق، افزود: مدیر اجرایی ارشد آیفک در این پیام که از طریق رایانامه به همه انجمن‎های حسابداران حرفه‎ای عضو آیفک فرستاده است، اعلام کرده: اعطای این جایزه معتبر بین‎المللی توسط آیفک یک راه جذاب برای شناسایی رهبران برجسته به پاس مشارکت تاثیرگذار آنان در حرفه حسابداری در سطح جهانی است. چودری در پیام خود تاکید کرده است که مشارکت نامزدهای اعلامی باید منحصر به فرد، نوآورانه، و شناخته شده در سطح جهانی- یعنی فراتر از سازمانهای ملّی حسابداری وIFAC - باشد.
 
دبیرکل انجمن در ادامه افزود: در این پیام به یان بال (Ian Ball) به عنوان آخرین کسی که جایزه IGS به وی اعطا شده است به عنوان یک نمونه برجسته اشاره شده است. یان بال که پیش از چودری مدیر اجرایی ارشد آیفک بود در کنگره جهانی حسابداران در نوامبر 2014 در رم موفق به دریافت این جایزه شد. به گفته قاسمی: چودری در پیام خود از یان بال به عنوان کسی یاد کرده است که به پاس مشارکت‎های برجسته و گستردهاش در حرفه حسابداری جهان و همچنین اقدامات پیشگامانهاش در حسابداری بخش عمومی و شفافیت در گزارشگری دولتی در سرتاسر جهان شناخته میشود و به همین دلیل مستحق دریافت این جایزه در 2014 شناخته شد.
 
 
قاسمی در پایان یادآور شد: چودری از انجمن‎های عضو خواسته است تا رزومه نامزدهای پیشنهادی خود و نامه حمایت از آنان را حداکثر تا 15 مارس 2016 (25 اسفند 1394) به آیفک ارسال کنند. نامه حمایت باید توسط رئیس و/یا مدیر اجرایی ارشد انجمن پیشنهاددهنده امضاء شود. سرانجام نیز کمیته نامزدی آیفک، پس از بررسی نامزدهای پیشنهادی انجمن‎های عضو و شناسایی دیگر نامزدهای بالقوه، پیشنهاد خود را به هیئت مدیره آیفک برای تصمیم‎گیری نهایی اعلام میکند. در این پیام اعلام شده است که این جایزه در نشست سالانه آیفک در نوامبر 2016 در برزیل به فرد برگزیده اعطا خواهد شد.
 
گفتنی است، اعطای این جایزه در سال 2010 توسط مجمع آیفک تصویب شد و تا کنون چهار نفر موفق به دریافت آن طی سال‎های گذشته شده‎اند. دریافت کنندگان پیشین این جایزه عبارتند از: یان بال از نیوزلند (در 2014)، مروین کینگ از آفریقای جنوبی (در 2012)، سر دیوید توئیدی از انگلستان و استفن زف از آمریکا (در 2011). علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر درباره این جایزه و آخرین دریافت‎کننده آن (یان بال، 2014) به وبگاه آیفک مراجعه کنند (اینجا کلیک کنید).
جهت اطلاع علاقه‎مندان، متن کامل پیام ارسالی توسط مدیر اجرایی ارشد آیفک به انجمن حسابداران خبره ایران (و دیگر انجمن‎های حرفه‎ای عضو آیفک) به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
Dear Colleague
 
I am writing to invite your nominations for the IFAC International Gold Service (IGS) Award. This prestigious award is a wonderful way to recognize outstanding leaders for their contributions to the accountancy profession on the global level. These contributions should be unique, innovative, and recognized worldwide—beyond national professional accountancy organizations and IFAC.
 
The most recent IGS Award was presented in 2014 to Ian Ball in recognition of his many significant contributions to the global accountancy profession, including his groundbreaking work in public sector accounting and transparency in government reporting around the globe.
 
IFAC encourages nominations for consideration by the Nominating Committee. Please email a CV and letter of support stating the reasons why the individual should receive the IGS Award to Anna Leeby March 15, 2016. The letter of support should be signed by the president and/or chief executive (or equivalents) of the nominating organization. The Nominating Committee will review nominations, as well as identify any additional candidates, and make its recommendation to the IFAC Board.
 
If awarded, the IGS Award will be presented at the annual Council meeting in Brazil in November 2016.
 
I encourage you to carefully consider who has contributed to the profession and is worthy of this honor and make your nominations. The Nominations Committee and I look forward to receiving them.
 
Best regards,
Fayez Choudhury
Fayezul Choudhury
Chief Executive Officer, CEO
International Federation of Accountants
 

 
شامگاه امروز، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) سمینار رایگان آشنایی با دوره بین المللی ACCA را در محل دانشگاه الزهراء  برگزار خواهد کرد. این سمینار با حضور و سخنرانی نماینده ACCA در خاورمیانه برگزار می شود. شرکت‎کنندگان در سمینار امروز از 90 % تخفیف در هزینه ثبت نام اولیه این دوره برخوردار خواهند شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه امروز یکشنبه 4 بهمن 1394 «سمینار رایگان آشنایی با دوره بین المللی ACCA» توسط مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) از ساعت 17 تا 20 در محل دانشگاه الزهراء برگزار خواهد شد. در این سمینار، نماینده ACCA در خاورمیانه حضور خواهد داشت و به معرفی این گواهینامه حرفه‎ای بین‎المللی حسابداری خواهد پرداخت.
 

گفتنی است، مطابق اعلام ACCA، شرکت‎کنندگان در سمینار رایگان امروز از 90 % تخفیف در هزینه ثبت نام اولیه این دوره برخوردار خواهند شد. مهلت استفاده از تخفیف یاد شده تا 31 مارس 2016 (همزمان با 12 فروردین 1395) خواهد بود. علاقه‎مندان به حضور در این سمینار رایگان می‎توانند برای ثبت‎نام با تلفن مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به شماره 88940847 (8 خط) تماس حاصل فرمایند.

سردبیر مجله حسابدار، برای دریافت مقاله به منظور انتشار در ویژه‎نامه نوروزی مجله حسابدار با موضوع محوری چشم‌انداز اقتصاد ایران در 1395 با تأکید خاص بر بازارهای مالی فراخوان داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در فراخوان صادره از سوی پرویز صداقت، سردبیر مجله حسابدار، اعلام شده است: اسفندماه امسال آخرین شماره ماهنامه حسابدار در سال جاری منتشر می‌شود. به سبب تعطیلات نوروزی شماره اسفندماه با صفحاتی بیش‌تر منتشر می‌شود و ویژه‌نامه‌ی پایان سال و آغاز سال نو خواهد بود. موضوع محوری شماره پایانی امسال بحث درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران با تأکید خاص بر بازارهای مالی در سال 1395، تحولات مهم پیش رو برای حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی، تغییرات در محیط قانونی و مقرراتی و دیگر موضوعات مرتبط با چشم اندازهای حرفه در سال آتی خواهد بود.
 

در این فراخوان از همکاران و دوستان علاقه‌مند به مشارکت و ارائه مقاله در زمینه‌های بالا خواسته شده است، یادداشت‌ها، مقالات یا ترجمه‌های خود را حداکثر تا 25 بهمن 1394 به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال فرمایند.

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران منتشرشده در شماره 26343 روزنامه اطلاعات و شماره 3669 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15 دی 1394 و ارسال پستی دعوت‎نامه شماره 757910 مورخ 14 دی 1394 برای همه اعضای انجمن، جلسه نوبت دوم مجمع در ساعت 17:30 روز چهارشنبه 30 دی 1394 در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) با حضور 277 نفر از اعضای انجمن تشکیل شد.

 

در آغاز جلسه، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و نواختن سرود ملی ایران، هوشنگ خستوئی رئیس شورای عالی در اجرای ماده 20 اساسنامه رسمیت جلسه را اعلام کرد. سپس، برای انتخاب هیئت رئیسه رای‎گیری شد و آقایان نجما هاشمی فشارکی به سمت رئیس، محمدتقی رضایی و جهانگیر رضایی به سمت ناظران، و سیدعباس میرساجدی به سمت منشی انتخاب شدند.

 

سپس مطابق مفاد دستورجلسه:

1-    گزارش سالانه 94-1393 توسط هوشنگ خستوئی رئیس شورای عالی خوانده شد.

2-    گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی به نمایندگی از فریده شیرازی (بازرس اصلی انجمن) خوانده شد.

3-    در ارتباط با گزارش سالانه 94-1393 و گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن توسط محسن قاسمی (دبیرکل) و دیگر اعضای شورای عالی به پرسش‎های حاضران در جلسه پاسخ داده شد.

4-    در اجرای بند (1) بخش (الف) ماده 23 اساسنامه، صورت‎های مالی تلفیقی گروه (انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش حسابداران خبره) و صورتهای مالی انجمن حسابداران خبره ایران شامل ترازنامه‎ها در تاریخ  31 شهریور 1394، صورت‎های درآمدها و هزینه‎ها و صورت‎های جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به  تاریخ مزبور، یادداشت‎های توضیحی، و گزارش عملکرد شورای عالی به تصویب مجمع رسید.

5-    در اجرای تبصره (1) ماده (11) اساسنامه، پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش ورودیه و حق‎عضویت سالانه اعضای عادی انجمن از 750.000 ریال به 1.000.000 ریال و افزایش حق عضویت سالانه اعضای خبره از 1.500.000 ریال به 2.000.000 ریال به تصویب رسید.

6-    روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد.

7-    در اجرای ماده 24 اساسنامه، انتخابات اعضای شورای عالی انجام شد که نتیجه آن بر اساس صورتجلسه شمارش آرای مأخوذه به شرح زیر است:

اعضای اصلی (به ترتیب شمار آراء):

1. سعید جمشیدی فرد (153 رای)

2. یحیی حساس یگانه (100 رای)

3. عبدالرضا تالانه (98 رای)

 

اعضای علیالبدل (به ترتیب شمار آراء):

1. بهرام کلانترپور (91 رای)

2. سیدمحمد باقرآبادی (74 رای)

3. امیر ابراهیم زاده (56 رای)

 

مدت ماموریت اعضای اصلی شورای عالی سه سال و مدت ماموریت اعضای علی‎البدل شورای عالی یک سال است.

 

8-    در اجرای ماده 35 اساسنامه، رضایعقوبی  به مدت یک‎سال به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به سمت بازرس علی‎البدل انجمن انتخاب شدند.

9-    مجمع به محسن قاسمی دبیرکل انجمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت تاییدیه از وزارت کشور نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام کند.

10-   جلسه مجمع در ساعت 19:30 پایان یافت. 

 

بازتاب برگزاری این مجمع در رسانه‎های مختلف:

 

 

 

دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) آخرین فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اعلام دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) آخرین فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی (به ترتیب الفباء) به شرح زیر است:
 
1. امیر ابراهیم‎زاده
2. سید محمد باقرآبادی
3. عبدالرضا تالانه
4. سعید جمشیدی‎فرد
5. یحیی حساس یگانه
6. زاگرس خستوئی
7. نصراله سعادتی
8. محمدحسن سعادتیان فریور
9. مجید شهبازی
10. وحید صالحی
11. بهرام کلانترپور
12. حمیدرضا گنجی
13. شهرام مشتاقی
14. حیدر معصومی سوره
 

لازم به ذکر است، فهرست فوق تا روز برگزاری مجمع پس از اعلام کاندیداتوری هر یک از اعضای واجد شرایط دیگر بلافاصله به روز خواهد شد.

گفتنی است، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمساحمدی - از  شورای عالی خارج میشوند؛ بدین وسیله از اعضای واجد شرایط درخواست میشود در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 
طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­ تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه ­ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.

برای آگاهی از اطلاعات و اخبار کامل مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) اینجا کلیک کنید

دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 27 دی 1394 اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اعلام دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 27 دی 1394 بدین شرح است (به ترتیب الفباء):
 
1. سید محمد باقرآبادی
2. عبدالرضا تالانه
3. نصراله سعادتی
4. محمدحسن سعادتیان فریور
5. مجید شهبازی
6. وحید صالحی
7. بهرام کلانترپور
8. حمیدرضا گنجی
 
گفتنی است، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمساحمدی - از  شورای عالی خارج میشوند؛ بدین وسیله از اعضای واجد شرایط درخواست میشود در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 
طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­ تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه ­ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.

برای آگاهی از اطلاعات و اخبار کامل مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) اینجا کلیک کنید

هفته آینده شماره 286، دی 1394، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای میانی هفته آینده شماره 286، بهمن 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابداران و بحران محیط زیست در ایران» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

·         ضرورت نهادسازي  و تدوين استاندارد در حرفهي حسابرسي داخلي / علي رحماني

 

بازتاب:

·         حسابداري، حرفه يا صنف؟ / مجيد ميراسکندري

 

نمای نزدیک: حسابداران و بحران محيط زيست در ايران

·         در يك نگاه

·         ناقوس خطر براي تمدن ايران به صدا درآمده است / گفتوگو با عيسي کلانتري

·         حسابداري و طراحي سبز براي شرکتها / بهاره شفيعزاده

·         پيش به سوي حسابداري زيستمحيطي: ماليات سبز با نگاهي

·         به لايحهي جديد قانون ماليات بر ارزش افزوده /   حميد خادم

·         پيشينهها و زمينههاي حسابداري زيستمحيطي / سمانه صادقي

·         حسابداري سبز: اندازه گيري صحيح هزينهها با اجراي سيستم

·         بهينهي حسابداري مديريت / کيانا حميده پور و عبداله حبيبي محب سراج 

 

نظرگاه:

·         نمونه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي/  سيدمحمد باقرآبادي

·         نقش كنترلهاي داخلي اثربخش در حسابرسي و ارتباط آن با مديريت ريسك / نويد جوادي 

 

خبر

·         خبرهايي از جهان حسابداري / فاطمه قشقايي

 

اخبار انجمن:

·         اعضای جدید

·         حسابداران مستقل

·         موسسات حسابرسی

·         اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، رسالت اصلی انجمنهای دانشگاهی (آکادمیک/علمی) را ارتقای دانشی اعلام کرد که جامعه علمی و دانشگاهی آن را نمایندگی میکنند؛ و ماموریت اصلی انجمنهای حرفهای را نیز ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء در جامعه دانست. وی در چارچوب این مرزبندی‎های پذیرفته و متعارف در سطح جهانی، اعطای گواهینامه "حرفهای" توسط یک انجمن "دانشگاهی" را اقدامی کاملاً نامتعارف اعلام کرد که به زعم وی نمونه مشابهی برای آن در جوامع معتبر جهان نمی‎توان یافت. وی علاوه‎براین، زمینه حرفه‎ای "مدیریت مالی" را اساساً فاقد وابستگی مستقیم با تئوری‎های مدیریت دانست و تصریح کرد که این زمینه حرفه‎ای در واقع ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با مفاهیم حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، گزارشگری مالی، تامین مالی (finance) و سرمایه‎گذاری دارد.
 
به گزارش روابط عمومی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در گفت و گویی اختصاصی با این روابط عمومی که در واکنش به خبر اعطای گواهینامه حرفهای "مدیر مالی خبره" از سوی انجمن مدیریت ایران انجام داد، اظهار داشت: در همه جای دنیا تشکلهای تخصصی مردم‎نهاد (نادولتی) را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد: انجمن‎های حرفه‎ای، انجمن‎های دانشگاهی، و انجمن‎های صنفی. وی رسالت اصلی انجمنهای دانشگاهی (آکادمیک/علمی) را ارتقای دانشی دانست که جامعه علمی و دانشگاهی آن را نمایندگی میکنند؛ و ماموریت اصلی انجمنهای حرفهای را نیز ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء در جامعه اعلام کرد. او هدف اصلی انجمن‎های صنفی را نیز دفاع از حقوق صنفی شاغلان در آن صنف دانست.
 
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با انتشار خبر اعطای گواهینامه حرفهای "مدیر مالی خبره" از سوی انجمن مدیریت ایران گفت: حقیقتاً وقتی این خبر را شندیدم باور نکردم. ولی وقتی با مراجعه به وبگاه این انجمن صحت خبر برایم مسلم شد به شدت تعجب کردم. وی ادامه داد: همان طور که می‎دانیم انجمن مدیریت ایران یکی از انجمن‎های دانشگاهی (آکادمیک/علمی) ارزشمند و بسیار باسابقه و خوشنام کشور است. ولی به هیچ وجه یک انجمن حرفه‎ای نیست. وی تصریح کرد: محال ممکن است شما در هیچ جای دنیا بتوانید نمونه مشابهی پیدا کنید که یک انجمن دانشگاهی به صدور گواهینامه (Certificate) حرفه‎ای اقدام کند. در واقع، هیچ انجمن دانشگاهی در جهان ادعای این را ندارد که می‎تواند صلاحیت حرفه‎ای افراد حرفه‎ای را گواهی (Certify) کند.
 
صدور گواهینامه حرفه‎ای: یک فرایند حرفه‎ای/توسط افراد حرفه‎ای
قاسمی تصریح کرد: وقتی می‎گویم صدور گواهینامه حرفه‎ای توسط یک انجمن دانشگاهی اقدامی نامتعارف است، به این دلیل است که اولاً، این اقدام به هیچ وجه در چارچوب اهداف بنیادین انجمن‎های دانشگاهی نمی‎گنجد. ثانیاً، صدور گواهینامه حرفه‎ای یک فرایند است که حتما باید توسط یک تشکل حرفهای (و نه دانشگاهی) اداره و انجام و بر آن نظارت شود.
 
وی گفت: نقطه شروع این فرآیند، تعیین شرایط صدور گواهینامه حرفه‎ای توسط کارکشتگان آن حرفه است. قاعدتاً اگر هر چیزی در سر جای خودش باشد؛ اعضای یک انجمن دانشگاهی باید از بین افراد دانشگاهی (و نه حرفهای) باشند. بدیهی است که افراد دانشگاهی با همه جایگاه والایی که از نظر علمی در جامعه دارند ولی صلاحیت تعیین شرایط صدور یک گواهینامه حرفه‎ای را ندارند. وی افزود: در گام بعدی، بحث صلاحیت‎سنجی حرفه‎ای متقاضیان حرفه‎ای به میان می‎آید. یعنی وقتی شرایط احراز آن گواهینامه حرفه‎ای تعیین شد حالا بر مبنای آن شرایط احراز معین باید صلاحیت متقاضیان حرفه‎ای دریافت آن گواهینامه حرفه‎ای سنجیده شود. در این جا هم باز این کار باید توسط افراد حرفه‎ای (و نه دانشگاهی) انجام شود. مگر یک فرد دانشگاهی می‎تواند صلاحیت حرفه‎ای یک فرد حرفه‎ای را محک بزند؟ همان طور که نمی‎توان انتظار داشت که یک فرد حرفه‎ای بتواند صلاحیت دانشگاهی یک فرد دانشگاهی را بسنجد.
 
وی در ادامه گفت: گام مهم دیگر بحث نهادینه کردن Ethics(اخلاق حرفه‎ای) و انجام اقدامات انضباطی است. وی توضیح داد: این که یک تشکل حرفه‎ای یک گواهی‎نامه حرفه‎ای صادر کند فقط نقطه شروع است. این تشکل باید به جامعه اثبات کند که دارندگان این گواهینامه حرفه‎ای در ارائه خدمات حرفه‎ای خود به ذینفعان اخلاق حرفه‎ای را رعایت میکنند. ضمن این که باید این اطمینان نیز به جامعه داده شود که اگر عضوی اخلاق حرفه‎ای را زیر پا گذاشت، آن انجمن حرفه‎ای با آن عضو خاطی برخورد انضباطی قاطع خواهد کرد. انجام این کار نیز با توجه به سازوکارهای اجرایی که نیاز دارد از عهده یک انجمن دانشگاهی خارج است.
 
قاسمی در پایان این بخش از توضیحات خود افرود: دست آخر، یکی دیگر از ستون‎های یک گواهینامه حرفه‎ای معتبر اطمینان دادن از آموزش حرفه‎ای مستمر (CPE) دارندگان آن گواهینامه حرفه‎ای است. قاعدتاً یک انجمن دانشگاهی صلاحیت و ملزومات اجرایی این را ندارد که در این مورد نیز ورود کند. وی در جمع‎بندی توضیحات خود اظهار داشت: بنابراین، با جمیع جهات و توضیحات فوق می‎بینیم که صدور یک گواهینامه حرفه‎ای آن هم یک گواهینامه حرفه‎ای حیاتی و کلیدی در ساختار سازمان‎ها مثل "مدیر مالی خبره" توسط یک انجمن دانشگاهی (آن هم غیرمرتبط) کاری بسیار نامتعارف است.
 
مدیریت مالی زیرمجموعه حسابداری است؛ نه مدیریت
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: این که می‎گویم انجمن مدیریت ایران یک انجمن دانشگاهی غیرمرتبط با زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی است؛ به این دلیل است که متاسفانه سالها است که یک اشتباهی در کشور ما رخ داده است و آن این که عدهای گمان می‎کنند "مدیریت مالی" (Financial Management) زیرمجموعه علم مدیریت است. در حالی که این تصور کاملا نادرست است. وی تاکید کرد: علم مدیریت همان قدر با زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی ارتباط دارد که مثلاً با مهندسی شیمی ارتباط دارد! شاید برخی استدلال کنند که یک مدیر مالی موفق باید آگاه به اصول و راهکارهای علم مدیریت باشد. این ادعای کاملاً درستی است. ولی دلیل نمی‎شود که با چنین استدلالی زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی را زیرمجموعه و فرزند علم مدیریت بدانیم. وی با ذکر مثال مشابهی گفت: یک مهندس شیمی که مدیر یک پالایشگاه نفت می‎شود هم باید آگاه به اصول و راهکارهای علم مدیریت باشد. ولی ما هیچ گاه حتی به مخیله‎مان هم خطور نمی‎کند که زمینه حرفه‎ای مهندسی شیمی را زیرمجموعه علم مدیریت بدانیم. در واقع، ارتباط زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی با علم مدیریت دقیقاً در چنین چارچوبی است.
 
وی ادامه افزود: مدیریت مالی به هیچ وجه منتج از تئوری‎های مدیریت نیست و کاملاً مرتبط با مفاهیم حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، گزارشگری مالی، تامین مالی (finance) و سرمایه‎گذاری است. از این رو، این تصور که مدیریت مالی یکی از زیرشاخههای علم مدیریت است، از اساس، تصور نادرستی است. وی در این ارتباط تصریح کرد: حتی Financeهم که در ایران به اشتباه "مدیریت مالی" ترجمه شده است هیچ ارتباطی به علم مدیریت ندارد. چرا که Financeاساساً زیرمجموعه و فرزند علم اقتصاد است.
 
انجمن مدیریت ایران/
طرح اعطای گواهینامه مدیر مالی خبره

گفتنی است، انجمن مدیریت ایران یکی از قدیمیترین انجمن‌های دانشگاهی (علمی) ایران است که از ۵ آذر ۱۳۴۷ تا کنون در راستای گسترش دانش مدیریت در ایران فعالیت میکند. این انجمن دانشگاهی اخیراً با اعلام شرایط "طرح اعطای گواهینامه مدیرمالی خبره" اعلام کرده است این گواهینامه حرفه‎ای را به برترین مدیران مالی اعطا میکند که تلاشها و اقدامات علمی و عملی آنان در سازمانها و شرکتها اثرات مطلوب و ماندگاری داشته است و توانستهاند دستاوردهای ارزشمندی داشته باشند. دریافت‎کنندگان این گواهینامه حرفه‎ای باید موفق به کسب حدنصاب 70 از 100 امتیاز (تحصیلات، مصاحبه، و تجربیات) شوند. حق‎عضویت صدور این گواهینامه حرفهای با اعتبار دو ساله مبلغ هفت میلیون ریال (هفتصد هزار تومان) اعلام شده است.

دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی را تا پایان وقت اداری روز شنبه 19 دی 1394 اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اعلام دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی تا پایان وقت اداری روز شنبه 19 دی 1394 بدین شرح است (به ترتیب الفباء):
1. سید محمد باقرآبادی
2. عبدالرضا تالانه
3. محمدحسن سعادتیان فریور
4. مجید شهبازی
5. بهرام کلانترپور
 
گفتنی است، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمساحمدی - از  شورای عالی خارج میشوند؛ بدین وسیله از اعضای واجد شرایط درخواست میشود در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 

طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه­ ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.

 

دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) با انتشار اطلاعیه شماره (2) مورخ 16 دی 1394 ضمن فراخوان مجدد اعضای واجد شرایط انجمن به اعلام کاندیداتوری در انتخابات شورای عالی، و یادآوری شرایط لازم برای عضویت در شورای عالی، فهرست کاندیداهای حضور در انتخابات شورای عالی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 16 دی 1394 را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه شماره (2) مورخ 16 دی 1394 دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) به شرح زیر است:
 
 
اطلاعیه شماره (2) مورخ 16 دی 1394
دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
(مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
 
فراخوان اعلام کاندیداتوری در انتخابات شورای عالی
به اطلاع اعضای گرانمایه می رساند، پیرو ارسال دعوتنامه شماره 757910 مورخ 14 دی 1394 به نشانی پستی اعضای واجد شرایط رای دادن در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394 – سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)؛ همان گونه که در متن این دعوتنامه و خبر منتشره در وبگاه انجمن (مورخ 13 دی 1394) تصریح شده است، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمساحمدی - از  شورای عالی خارج میشوند؛ بدین وسیله از اعضای واجد شرایط درخواست می‎شود در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 
شرایط عضویت در شورای عالی
طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­ تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه­ ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.
 
فهرست کاندیداها
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، 16 دی 1394، نامبردگان زیر کاندیداتوری خود را برای حضور در انتخابات شورای عالی انجمن در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394) به صورت رسمی به دبیرخانه انجمن اعلام کرده اند (به ترتیب الفباء):
1.       سید محمد باقر آبادی
2.       عبدالرضا تالانه
3.       مجید شهبازی
 
بدیهی است، در صورت اعلام کاندیداتوری دیگر اعضای واجد شرایط انجمن طی روزهای آینده، این فهرست بلافاصله به‎روز خواهد شد و از طریق وبگاه رسمی انجمن (به نشانی: http://iica.ir) ‌و کانال رسمی انجمن در شبکه اجتماعی تلگرام (به نشانی: http://telegram.me/iica_ir) در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی انجام خواهد شد.
 
دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
(مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

چهارشنبه، 16 دی 1394

مطابق تصریح مؤکد در اطلاعیه شماره (1) دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران که در روز سه شنبه 15 دی 1394 جهت اطلاع اعضاء گرانمایه انجمن صادر شده است، در رعایت ماده (16) اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) در صورت حاصل نشدن حدنصاب مورد نیاز حاضران در نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء در روز چهارشنبه مورخ 30 دی 1394 که برای برگزاری در ساعت 16:30 فراخوان شده است، نوبت دوم مجمع مذکور در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه به فاصله یک ساعت بعد در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از حاضران رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.


به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه شماره (1) دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) که در روز سه شنبه 15 دی 1394 جهت اطلاع اعضاء گرانمایه انجمن صادر شده است، به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شماره (1) مورخ 15 دی 1394
دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
(مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)


بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه می رساند، پیرو انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394 – سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) که در صفحه 4 (اخبار داخلی) روزنامه اطلاعات شماره 26343 و صفحه 10 (بورس) روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3669 مورخ 15 دی 1394 منتشر شده است (به شرح تصاویر زیر)؛ همان گونه که در متن آگهی مذکور نیز موکداً تصریح شده است، طبق ماده 16 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393)، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رای‎دادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیش‎گفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیین‎شده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت».


از این رو لازم به تاکید است، در صورت حاصل نشدن حدنصاب مورد نیاز حاضران در نوبت اول این مجمع که برای برگزاری در ساعت 16:30 فراخوان شده است، نوبت دوم مجمع مذکور در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه به فاصله یک ساعت بعد در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از اعضای حاضر در مجمع رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

 

 

مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در روز چهارشنبه، 30 دی 1394، ساعت 16:30، در محل سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) برگزار خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در روز چهارشنبه، 30 دی 1394، ساعت 16:30، در محل سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) برگزار خواهد شد.
 
دستور جلسه مجمع یاد شده عبارت است از:
1.  استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
4.  تصمیم‎گیری درباره حق‎عضویت سالانه اعضاء و ورودیه اعضای جدید
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‎البدل
7. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی
8 . دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
 
لازم به ذکر است، طبق ماده 16 اساسنامه، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رایدادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیشگفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیینشده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت». از این رو، در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول این مجمع (ساعت 16:30)، نوبت دوم این مجمع در همان روز در همان محل و با همان دستور جلسه در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.
 
انتخابات اعضای شورای عالی
مطابق فراخوان صادره توسط دبیرخانه انجمن، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمس‎احمدی - از  شورای عالی خارج می‎شوند؛ از اعضای واجد شرایط خواسته شده است در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 
طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­ تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه­ ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.
 
شرط لازم برای حضور در مجمع
لازم به ذکر است، طبق ماده 18 اساسنامه، «اعضایی واجد شرایط رایدادن محسوب میشوند که بدهی بابت حقعضویت نداشته باشند».
 

دریافت فایل دعوتنامه ارسالی به اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (ارسال از طریق پست در مورخ 14 دی 1394)

با نهایت تاسف و تالم به اطلاع می‎رساند، محمد ابراهیم بصیرت از اعضای قدیمی انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار رسمی، و از شرکای "موسسه حسابرسی داوران حساب"آدینه گذشته در سن 69 سالگی رهسپار دیدار دوست شد. انوشه‎روان محمد ابراهیم بصیرت از دانش‎آموختگان موسسه عالی حسابداری (دانش‎آموختگی: 1353)، از سرپرستان حسابرسی شرکت سهامی حسابرسی (سابق)، و از مدیران حسابرسی بانکها در سازمان حسابرسی بود.
 
وی قریب به سی سال پیش، در بهمن 1364 به عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران پذیرفته شده بود. شورای عالی، دبیرکل، و کارکنان انجمن حسابداران خبره ایران ضمن عرض تسلیت درگذشت زنده‎یاد محمد ابراهیم بصیرت به بستگان، بازماندگان، و یاران و همکاران این شادروان، برای این گرانمایگان شکیبایی مسئلت دارند.
 

لازم به ذکر است، آیین گرامی‎داشت یاد و خاطره محمد ابراهیم بصیرت عصرگاه روز سه‎شنبه، 8 دی 1394، از ساعت 16:00 تا 17:15 در مسجد الرسول واقع در خیابان سعادت آباد برگزار خواهد شد.

 

 

شامگاه دیروز، چهارشنبه 30 دی 1394:

مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران برگزار شد

 

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران منتشرشده در شماره 26343 روزنامه اطلاعات و شماره 3669 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15 دی 1394 و ارسال پستی دعوت‎نامه شماره 757910 مورخ 14 دی 1394 برای همه اعضای انجمن، جلسه نوبت دوم مجمع در ساعت 17:30 روز چهارشنبه 30 دی 1394 در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) با حضور 277 نفر از اعضای انجمن تشکیل شد.

 

در آغاز جلسه، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و نواختن سرود ملی ایران، هوشنگ خستوئی رئیس شورای عالی در اجرای ماده 20 اساسنامه رسمیت جلسه را اعلام کرد. سپس، برای انتخاب هیئت رئیسه رای‎گیری شد و آقایان نجما هاشمی فشارکی به سمت رئیس،محمدتقی رضایی و جهانگیر رضایی به سمت ناظران، و سیدعباس میرساجدی به سمت منشی انتخاب شدند.

 

سپس مطابق مفاد دستورجلسه:

1-    گزارش سالانه 94-1393 توسط هوشنگ خستوئی رئیس شورای عالی خوانده شد.

2-    گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی به نمایندگی از فریده شیرازی (بازرس اصلی انجمن) خوانده شد.

3-    در ارتباط با گزارش سالانه 94-1393 و گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن توسط محسن قاسمی (دبیرکل) و دیگر اعضای شورای عالی به پرسش‎های حاضران در جلسه پاسخ داده شد.

4-    در اجرای بند (1) بخش (الف) ماده 23 اساسنامه، صورت‎های مالی تلفیقی گروه (انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش حسابداران خبره) و صورتهای مالی انجمن حسابداران خبره ایران شامل ترازنامه‎ها در تاریخ  31 شهریور 1394، صورت‎های درآمدها و هزینه‎ها و صورت‎های جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به  تاریخ مزبور، یادداشت‎های توضیحی، و گزارش عملکرد شورای عالی به تصویب مجمع رسید.

5-    در اجرای تبصره (1) ماده (11) اساسنامه، پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش ورودیه و حق‎عضویت سالانه اعضای عادی انجمن از 750.000 ریال به 1.000.000 ریال و افزایش حق عضویت سالانه اعضای خبره از 1.500.000 ریال به 2.000.000 ریال به تصویب رسید.

6-    روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد.

7-    در اجرای ماده 24 اساسنامه، انتخابات اعضای شورای عالی انجام شد که نتیجه آن بر اساس صورتجلسه شمارش آرای مأخوذه به شرح زیر است:

اعضای اصلی (به ترتیب شمار آراء):

1. سعید جمشیدی فرد (153 رای)

2. یحیی حساس یگانه (100 رای)

3. عبدالرضا تالانه (98 رای)

 

اعضای علیالبدل (به ترتیب شمار آراء):

1. بهرام کلانترپور (91 رای)

2. سیدمحمد باقرآبادی (74 رای)

3. امیر ابراهیم زاده (56 رای)

 

مدت ماموریت اعضای اصلی شورای عالی سه سال و مدت ماموریت اعضای علی‎البدل شورای عالی یک سال است.

 

8-    در اجرای ماده 35 اساسنامه، رضایعقوبی به مدت یک‎سال به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به سمت بازرس علی‎البدل انجمن انتخاب شدند.

9-    مجمع به محسن قاسمی دبیرکل انجمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت تاییدیه از وزارت کشور نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام کند.

10-  جلسه مجمع در ساعت 19:30 پایان یافت. اخبار مرتبط:

 

هفته آینده شماره285 ، دی 1394، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) ازطریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن ومشترکان مجله،و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای آغازین هفته آینده شماره 285، دی 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابرسی عملیاتی در ایران» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:
 
پیشخوان:
·       سوگند حسابداران از نگاهی دیگر/ نظامالدین ملکآرایی
·       انجمن: در سالی که گذشت؛ برنامه های پیش رو/ محسن قاسمی
 
بازتاب:
·       خواندن اساسنامه استثنا ندارد/ سعید جمشیدیفرد
.        واقعیتهای مجازی/ پرویز صداقت
 
نمای نزدیک: حسابرسی عملیاتی: از الزام تا اجرا
.            در يك نگاه
.            حسابرسي عملياتي: ناشناخته و نوپا / مرتضي اسدي
.            حسابرسي عملياتي و نياز به بهبود عملکرد مديران / هوشنگ نادريان
.            امروز بيش از هر زمان ديگري به حسابرسي عملياتي نياز داريم / نظام‌‌الدين رحيميان
.            بايد حسابرسي عملياتي را آغاز کرد و تجربه آموخت / محمدجواد صفار
.            موانع اجراي حسابرسي عملياتي در ايران / محمد علي باقرپور ولاشاني
.           چالشاجراي حسابرسي عملياتي در سازمانهاي دولتي / محسن معينيزاده
 
نظرگاه:
.         پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي: انقلاب در اجرا / شاهين کرزبر
.          استانداردهاي بينالمللي: انتخاب يا الزام / احمد حاتمي
 
کتاب:
·       بررسي تحليلي جايگاه کتابهاي الکترونيک در رشتهي حسابداري/ حلقهاي مفقودهبه نام نشر الکترونيک /
          سلام عبدالهزاده و حميد سليماني
 
خبر
.       بار ديگر، روز حسابدار / گزارش آیین گرامی‎داشت روز حسابدار به میزبانی انجمن حسابداران خبره ایران (17 آذر 1394)
 
فراسوی مرزها:
·       چشمانداز حسابرسي در 2020 / فوربس با همکاري مؤسسهي حسابرسي KPMG/ ترجمه فاطمه قشقايي
·       خبرهایی از جهان حسابداری
 
اخبار انجمن:
·       اعضای جدید
·       حسابداران مستقل
·       موسسات حسابرسی
·       اشتراک مجله
 

 

 

شامگاه روز گذشته، دوشنبه 23 آذر 1394، در آیین بزرگداشت روز حسابدار که در سالن دریای نور هتل بین‎المللی استقلال برگزار شد؛ توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، از نقش "مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)" در اعتلای حرفه حسابداری ایران تقدیر به عمل آمد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، دوشنبه 23 آذر 1394، آیین بزرگداشت روز حسابدار با حضور جمعي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در هتل بینالمللی استقلال برگزار شد. در این آیین بزرگداشت، با اهدای لوح تقدیری توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، از نقش "مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)" در اعتلای حرفه حسابداری ایران تقدیر به عمل آمد.
 
متن لوح تقدیر اعطایی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران به مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به شرح زیر است:
 
به نام خدا
مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
با احترام
بیشک همراهی دو بال تجربه و آموزشهای کاربردی برای تعالی حرفه حسابداری و حسابرسی به یک میزان مؤثرند و آنان که در هر یک از این دو راه بیادعا و پیرایه میکوشند تا در تربیت نسلی توانمند برای جامعه سهیم باشند سزاوار قدردانی و ستایشاند.
 
مشارکت دادن اعضای حرفه در آن چه که عصر کنونی اطلاعات،  با سرعت خیرهکنندهای در حال تولید و انتشارات است، آموزشهای کاربردی مفاهیم مباحث و تجربیات بینالمللی در قالب دورههای آموزشی کاربردی به یقین ثمر و ارزشمندی برای تأثیرپذیری بیشتر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور از خدمات حسابداران و حسابرسان در پی خواهد داشت، مرکز آموزش حسابداران خبره نقش ارزشمندی در این زمینه داشته که موجب توسعه، ترویج و اعتلای حرفه حسابداری گردیده است.
 
ضمن آرزوی توفیق برای همه دستاندرکاران مرکز آموزش حسابداران خبره، به یکایک اساتید و کارشناسان این مرکز درود میفرستیم و امیدواریم که شاهد استمرار و اعتلای فعالیت آن برای جامعه حرفهای و حسابداری کشور باشیم.
 
محمدتقی شیرخوانی
                      دبیر کل
به مناسبت هفته بزرگداشت حسابداری 23 آذر 1394
 
 

طی اطلاعیه مورخ 22 آذر 1394 صادره از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران اعلام شد؛ به جز کانال رسمی "انجمن حسابداران خبره ایران" در شبکه اجتماعی تلگرام (به نشانی http://telegram.me/iica_ir) سایر گروه‎ها، حساب‎های کاربری، و صفحه‎های موجود در شبکه‎های اجتماعی که به نام انجمن حسابداران خبره ایران،مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران)، و عناوین مشابه فعالیت می‎کنند فاقد هرگونه ارتباط سازمانی با این انجمن هستند و این انجمن حق پیگیرد قانونی در این ارتباط را برای خود محفوظ می‎داند.
 
 
متن کامل اطلاعیه مورخ 22 آذر 1394 صادره از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران به شرح زیر است:
"بدین وسیله به اطلاع اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و دیگر علاقه‎مندان می‎رساند؛ به تازگی در برخی از شبکه‎های اجتماعی مواردی دال بر سوء‎استفاده از نام انجمن و مجله حسابدار در ایجاد کانال، گروه، حساب کاربری، صفحه، و مواردی از این دست مشاهده شده است که فاقد هرگونه ارتباط سازمانی با این انجمن و شخصیت‎های حقوقی وابسته به این انجمن هستند. در این خصوص لازم به ذکر و تاکید است، به جز کانال رسمی "انجمن حسابداران خبره ایران" در شبکه اجتماعی تلگرام (به نشانی http://telegram.me/iica_ir) سایر کانالها، گروهها، حسابهای کاربری، صفحهها، و مواردی از این دست که در شبکه‎های اجتماعی به نام انجمن حسابداران خبره ایران،مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران)، و عناوین مشابه فعالیت می‎کنند فاقد هرگونه ارتباط سازمانی با این انجمن هستند و این انجمن در این موارد حق پیگیرد قانونی را برای خود محفوظ می‎داند.در این ارتباط، از همه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و دیگر علاقه‎مندان خواهشمند است در صورت مواجه با مواردی از این دست مراتب را به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدیا تلفنهای 88902926 یا 88905920 یا 88893967 یا نمابر 88899722 اعلام فرمایند."
 

دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران

شامگاه روز گذشته، 17 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 با حضور پرشور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و میهمانان مدعو در تالار دریای نور هتل استقلال برگزار شد. در این مراسم، از سوی شورای عالی انجمن از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار مجید میراسکندری در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره تقدیر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، 17 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 با حضور پرشور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و میهمانان مدعو در تالار دریای نور هتل استقلال برگزار شد. در آغاز این مراسم، هوشنگ خستویی رئیس شورای عالی به نمایندگی از شورای عالی و دبیرخانه انجمن مقدم اعضای انجمن و میهمانان مدعو را به آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 گرامی داشت.
 
 
 
تقدیر از مجید میراسکندری
به عنوان چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران

در ادامه، از سوی شورای عالی انجمن از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار مجید میراسکندری در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران تقدیر شد. در این بخش از مراسم، منصور شمس احمدی به نمایندگی از شورای عالی به معرفی خدمات ارزنده و تاثیرگذار مجید میراسکندری طی سه دهه گذشته در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره پرداخت. لوح تقدیر و هدیه مربوطه نیز با حضور اعضای شورای عالی انجمن بر روی جایگاه به نامبرده اهدا شد. متن تقدیرنامه اعطایی به ایشان به شرح زیر است:

 
ارجمند گرانمایه
جناب آقای مجید میراسکندری
بدینوسیله از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تأثیرگذار جنابعالی در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره تقدیر میشود. بیتردید منش اخلاقمدار و کردار حرفهای جنابعالی در سالهای دراز خدمتگزاری به انجمن که همچنان در مقام عضو هیئت امنای مرکز آموزش حسابداران خبره مستدام است، الگویی شایسته برای رهروان خدمتگزاری به این نهاد پاک حرفه حسابداری ایران است.
ارادتمند
هوشنگ خستویی
رئیس شورایعالی
 
 
 
 
متن کامل سخنرانی مجید میراسکندری
در این بخش از مراسم، پس از معرفی خدمات ارزنده و تاثیرگذار مجید میراسکندری طی سه دهه گذشته توسط منصور شمس احمدی و حضور ایشان در جایگاه که با تشویق ممتد حاضران همراه بود؛ وی سخنرانی خاطره‎انگیزی ایراد کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
سال ١٣٥٠ كنكور دادم. مثل خيلى از ديپلمه‎هاى رياضى مى‎خواستم مهندس شوم؛ نشد. در كنكور آموزشگاه عالى حسابدارى شركت نفت پذيرفته شدم. مى‎خواستم براى كنكور مهندسى سال بعد آماده شوم. از حسابدارى اما خوشم آمد. نمى‎دانم به خاطر راحتى درس‎ها و پختگى استادان‎اش بود، يا به دليل درآمد مناسب همزمان با تحصيل‎اش، يا به خاطر محيط شاد و شنگول دانشكده‎اش؛ يا هر سه.
 
درس و مشقم بد نبود. خصوصا نمرات دروس حسابدارى‎ام كه عالى بود. اما يك نمره ١٢ از استاد سجادى‎نژاد گرفتم كه محشر بود! اتفاقآ مسئله را درست حل كرده بودم و انتظار ٢٠ داشتم. مشكل آن جا بود كه راه حل ابتكارى‎ام نشان مى‎داد كه در كلاس‎ها شركت نكرده بودم. آن موقع فهميدم كه هميشه محتوى بر شكل رجحان ندارد؛ و در حسابدارى هم مثل حقوق، عمدتأ شكل به اندازه محتوى مى‎ارزد.
 
كارآموزى آن روزها هم خيلى كيف مى‎داد. سال اول در يك كارخانه ريسندگى و بافندگى كارآموز شدم؛ با حقوق ماهى پانصد تومان كه سيصد تومان‎اش را بابت قسط شهريه دانشكده به بانك صادرات محل مى‎دادم. دويست تومان بقيه اما كارم را حل مى كرد؛ از كرايه اتوبوس گرفته تا ساندويچ و بستنى و سينما و تئاتر و غيره. 
 
سال دوم حقوق‎ام به هشتصد تومان رسيده بود. همه مى گفتند اگر قرار است كار حسابى ياد بگيرى بايد بروى حسابرسى. به هزار زحمت خودم را رساندم به موسسه حسابرسى دقيق؛ جايي كه استاد بهنام گفتند كارآموز فقط ماهى پانصد تومان! نمى دانستند كه مجانى هم حاضر بودم كار كنم. سجادى‎نژاد گفته بود بچه‎ها دنبال پول نرويد. خوب درس و كار ياد بگيريد؛ پول خودش مى آيد.
 
از سال ٥٦ كه فوق ليسانس گرفتم و عضو انجمن شدم، انجمن پاره تفكيك‎ناپذير زندگى‎ام شد. گر چه به خاطر انقلاب انجمن هم مثل خيلى جاهاى ديگر يخ زد. ولى چه خوب كه زود به زندگى برگشت؛ به همت بامعرفت‎هايى انگشت‎شمار.
همان موقع كه تقوى و غيايى امتياز چاپ كتاب‎هاى خود را به رايگان به انجمن مى دادند. همان موقع كه اقبال و نجفيان دبيرخانه را با دست خالى مى چرخاندند. همان موقع كه خلعتبرى مجله را با بودجه صفر در مى آورد. همان موقع كه تعداد اعضاى انجمن فقط ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر شده بود. همان موقع كه خستويى كف انجمن را موكت مى‎كرد. همان موقع كه سلامى و ديگران مجانى مقاله مى‎نوشتند.
 
اوايل دهه ٦٠ به پيشنهاد محمود قدس، رجائي سلماسى، جواهرى و مرحومان زينى و هشى دبيركل شدم. زمانى كه مسئله در درجه اول روشن نگهداشتن چراغ انجمن و بعد فعال كردن كميته‎ها و سعى در بقا بود؛ در اوج جنگ تحميلى. در عين حال، تازه به دوران رسيده‎ها نوشته بودند "اخيراً انجمنى به نام انجمن حسابداران خبره فهرست حسابداران مستقل منتشر كرده است و مى خواهد استاندارد هم بنويسد". آن هم در زمانى كه نه حسابدار رسمى وجود داشت و نه هنوز كار دندانگيرى كرده بودند. فكر مى‎كردند اگر شمع انجمن خاموش شود، شمع آنان پرنورتر مى‎شود. اما چه باك، مدير ارشدى داشتند كه ريشه‎هاى خود را در انجمن مى‎ديد. مصداق آن كه گاهى چاقو دسته خودش را هم مى‎برد، غافل از آن كه انجمنى‎ها بيدى نيستند كه از آن بادها بلرزند.
 
از بهترين خاطرات آن دوران تبديل اتاق بزرگ دبيرخانه به كلاس بود. يكي كلاس آموزش كامپيوتر توسط مرحوم على اسدى براى حسابرسان كله‎گنده؛ بدون امتحان و نمره و مدرك، كه در غير اين صورت نمى‎آمدند. و يكي هم كلاس حسابدارى توسط استاد سجادى‎نژاد كه آن زمان تا حدودى منزوى شده بودند. تشكيل همين دو كلاس كافياست به سابقه‎ام افتخار كنم.
 
اواسط دهه ٦٠ دو سه سالى كار به گردن غلامى افتاد. سال ٦٨ دو مرتبه به انجمن برگشتم. اين بار با باز شدن بورس، دغدغه مالى نداشتم و مى‎توانستم تمام‎وقت در انجمن كار كنم. در بهشت هم كم كم باز شد. دوستان زحمتكش قديمى فعال‎تَر شدند؛ دوانى و شمس احمدى را مى‎گويم كه محكم‎تر آمدند. مسولين و اعضاى كميته‎ها در سكوت به كار خود مشغول بودند؛ گلستانى، سهيلى، داهى، سيادت‎خو، صادقى، نيك‎نژاد، گوهرى، دهدشتى‎نژاد، فريبرز امين، نيلى اصفهانى، اسرارحقيقى، پروز، سعادتى، كشانى، كوپايى، رضا مستأجران، منيرى، فريده شيرازى، محمدى سالك، فراروى، طهورى، جهانگير رضايى، امانى، حساس يگانه، دكتر عبده و بعداً فخاريان را مى‎توانستى مرتب ببينى. آمدن شليله اما موهبتى بود. با او بود كه پيش شورا رفتيم و پنجاه هزار تومان بودجه گرفتيم براى ارتقاى مجله. و بعد سمينارها شروع شد و شد آن چه كه شد. حسن خدايى مرتب هم جوك مى‎داد هم گزارش حسابرسى انجمن را تعريف مى‎كرد! بهروزخان وقتى هم كه يا نمى‎شنيد يا گوش نمى‎داد! اين اواخر اما مى‎توان به نام‎هاى درخشانى چون جمشيدى‎فرد، مرادزاده، نوروزبيگى، قاسمى و صداقت اشاره كرد و به ايشان افتخار كرد.
 
در مقابل همه آنان كه نام بردم، به خاطر خدمات فوق‎العاده‎اى كه بدون ذره‎اى توقع مالى، در روزگار پول‎دوستى و پول‎پرستى، به انجمن ارايه داده‎اند سر تعظيم فرود مى‎آورم. كارهاى كوچكى كه اگر براى انجمن كرده‎ام، به هيچ‎وجه قابل‎مقايسه با كارهاى آن بزرگان نيست. چه كند بينوا همين دارد.
مجید میراسکندری
17 آذر 1394
 
 
تقدیر از نویسندگان برگزیده مجله حسابدار
در ادامه، از نویسندگان برگزیده مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) سیدمحمد باقرآبادی، سمانه صادقی، و فاطمه قشقایی تقدیر شد. لوح تقدیر و هدیه مربوطه با حضور رحمت الله صادقیان نایب رئیس شورای عالی به نامبردگان اعطا شد. متن تقدیرنامه اعطایی به ایشان به شرح زیر است:
نویسنده‌ی ارجمند
ضمن تبریک روز حسابدار، از تلاش بی‌دریغ جنابعالی در سال گذشته که با نگارش و ترجمه‌ی مقاله‌های ارزشمند در ماهنامه‌ی حسابدار در جهت پیشبرد هدف‌های انجمن حسابداران خبره‌ ایران گام برداشتید صمیمانه قدردانی می‌نماییم.
با امید استمرار فعالیت‌های پژوهشی و نگارشی‌تان، کامیابی روزافزون‌تان را در عرصه‌ی روشنفگری افکار عمومی آرزومندیم.
هوشنگ خستویی
رییس شورای‌عالی
 
 

 
مراسم ادای سوگند گروهی حسابداران مستقل
در ادامه، با حضور نظام‎الدین ملک‎آرایی و فراخواندن حسابداران مستقلی که در یک سال گذشته پذیرفته شده‎اند، در جایگاه، مراسم ادای سوگند گروهی حسابداران مستقل اجراء شد. این مراسم با بپاخاستن همه حضار و تکرار جمعی سوگندنامه که توسط نظامالدین ملکآرایی خوانده می‎شد، لحظات ناب و به یادماندنی‎ای را خلق کرد.
 
 
خوانش شعر و متون ادبی به مناسبت روز حسابدار/
دعوت حسابداران به پویش اهدای عضو
در پایان مراسم، چند قطعه شعر و متن ادبی توسط منصور شمس‎احمدی خوانده شد که با تشویق حضار همراه شد. در این بخش از مراسم، منصور شمس‎احمدی به نمایندگی از پویش اهدای عضو حسابداران همه حضار و دیگر اعضای انجمن و حسابداران و حسابرسان ایران به پیوستن به این پویش انسان‎دوستانه دعوت کرد. در این ارتباط گفتنی است، پویش اهدای عضو حسابداران همزمان با آغاز هفته گرامی‎داشت حسابدار سال جاری به صورت گسترده در شبکه‎های اجتماعی فراخوان شده است و طی آن از همه حسابداران و حسابرسان دعوت شده است با مراجعه به وبگاه www.ehda.ir و عضویت واحد فراهم‎آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری رسالت خدمت‎رسانی عمومی خود به جامعه را پس از مرگ خود نیز مستدام کنند.
 
 

به اطلاع اعضای انجمن و دیگر علاقه‎مندان می‎رساند، ظرف روزهای آغازین هفته آینده نشریه الکترونیکی گزارش تصویری این مراسم از طریق وبگاه و کانال رسمی انجمن در تلگرام منتشر خواهد شد.

 

دبیرخانه کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، ضمن اعلام فهرست حسابداران مستقل پذیرفته‎شده طی یک سال گذشته، نامبردگان را به منظور ادای سوگند گروهی در آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 فراخواند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، ضمن اعلام فهرست حسابداران مستقل پذیرفته‎شده طی یک سال گذشته، نامبردگان را به منظور ادای سوگند گروهی در آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 فراخواند. آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 در شامگاه روز سه‎شنبه، 17 آذر 1394 در تالار دریای نور هتل بین‎المللی استقلال برگزار خواهد شد.
 
فهرست حسابداران مستقل پذیرفته‎شده طی یک سال گذشته که به منظور ادای سوگند گروهی در آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 دعوت شده‎اند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
1.      محمدرضا آرزومند صومعهسرایی
2.      غلامرضا آصفی
3.      ارمیا اصفهانی
4.      محمدعلی اعتمادیان
5.      ابوالفضل اکبری
6.      مجید اله­وردی
7.      مهران امیرسهامی
8.      علی اکبر اورعی
9.      سیدمحمد باقرآبادی
10.  همایون باقری طادی
11.  کیانوش بهلولی
12.  محمد ترامشلو
13.  مسعود دادگر
14.  جمال دامغانیان
15.  حسن دانشور
16.  بابک دورگلی
17.  نادر رستگاری
18.  محمد زمانی
19.  نوید سجادی
20.  عباس سرلک
21.  سعید سلیمی
22.  مسعود سورانی
23.  حمیدرضا صادقی
24.  ولی­ اله صمدی
25.  علی مام عزیزی
26.  محمدحسن فامیلی
27.  نادر فرهمندنیا
28.  مهدی کوکبی
29.  خیراله گلناریان
30.  محسن محبوبی چونیلی
31.  شهرام مشتاقی
32.  ایرج مشتری­دوست
33.  محمدجواد معصومی
34.  بهزاد مقرب کلخوران
35.  علیرضا مهدی­بابایی
36.  سعید وجاهت
37.  عادل ویسی

 

امسال نیز همچون سال‎های گذشته، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین انجمن ایرانی عضو فدراسیون بین‎المللی حسابداران (آیفک) و بزرگ‎ترین انجمن حسابداران حرفه ای ایران، آیین گرامی‎داشت روز حسابدار را با حضور اعضاء و میهمانان ویژه در سالن دریای نور هتل بین‎المللی استقلال برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، آیین گرامی‎داشت روز حسابدار سال جاری در روز سه‎شنبه، 17 آذر 1394 با حضور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و میهمانان ویژه در در سالن دریای نور هتل بین‎المللی استقلال برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری این مراسم در عصرگاه روز یادشده از ساعت 17 تا 19 خواهد بود. در حاشیه برگزاری این مراسم، آیین ادای سوگند گروهی دریافت‎کنندگان عنوان حسابدار مستقل طی یک سال گذشته نیز برگزار خواهد شد.
 
 
دبیرخانه اجرایی آیین گرامی‎داشت روز حسابدار بدین‎وسیله از اعضای علاقه‎مند به حضور در این مراسم درخواست دارد به منظور برنامه‎ریزی لازم برای تدارک باشکوه این مراسمحداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‎شنبه، 10 آذر 1394 اعلام حضور خود را از طریق ارسال پیام به رایانامه انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا ارسال پیام کتبی به نمابر 88899722 با ذکر نام، نام خانوادگی، و کد عضویت در انجمن اعلام فرمایند تا برای آنان کارت ورود به مراسم یاد شده صادر و ارسال شود.

در پی صدور اطلاعیه دعوت به ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) طی اطلاعیه ای از برگزاری نخستین دوره آمادگی برای آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران از نیمه دوم آذر 1394 خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در پی صدور اطلاعیه دعوت به ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران که طی هفته گذشته از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران منتشر شد، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) طی اطلاعیه ای از برگزاری نخستین دوره آمادگی برای آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران از نیمه دوم آذر 1394 خبر داد.
 
مطابق اطلاعیه صادره توسط PACT، ظرفیت دوره مذکور محدود و مهلت ثبت نام در آن حداکثر تا 10 آذر 1394 خواهد بود. همچنین، با توجه به شرایط اعلام شده از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران برای متقاضیان شرکت در آزمون یاد شده، متقاضیان ثبت نام در دوره آمادگی برای آزمون مذکور نیز باید (1) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در حسابداری، امور مالی، مالیاتی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت باشند؛ (2) فاقد رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) باشند؛ و (3) حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، مالی، حقوقی، محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی داشته باشند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر بروشور دوره آمادگی برای آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران را از اینجا دریافت کنند.
 
اخبار مرتبط:
 

از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران: آگهی دعوت به ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران منتشر شد (تاریخ انتشار: 27 آبان 1394)

فراخوان سردبیر مجله حسابدار به منظور دریافت مقاله برای انتشار در شماره دی 1394 مجله حسابدار با موضوع محوری حسابرسی عملیاتی منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، پرویز صداقت سردبیر مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، طی اطلاعیهای از همه صاحب‎نظران درخواست کرد مقالات خود را درباره‌ی محورهای اعلام شده و دیگر موضوعات مرتبط با آن، حداکثر تا 10 ‌آذر 1394، به مجله حسابدار  ارسال کنند.
 
متن کامل این فراخوان به شرح زیر است:
 
اکنون در ماههای پایانی اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1390-1394) هستیم. بر اساس ماده 218 این قانون همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید از سال دوم برنامه و دست‌کم یک‌بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسب مورد، در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآيی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام كنند. هیئت دولت در سوم اسفندماه سال گذشته طی مصوبه‌ای فهرست پنجاه شرکت بزرگ دولتی را برای حسابرسی عملیاتی منتشر کرد. اما شواهد کافی دال بر انجام این الزام قانونی وجود ندارد.
 
در شماره‌ی جدید ماهنامه حسابدار درصددیم به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم:
·چه ضرورت‌ها و نیازهایی به طرح انجام حسابرسی عملیاتی در قانون برنامه منجر شد؟
·چرا به رغم الزام صریح قانون، به نظر می‌رسد حسابرسی عملیاتی در شرکت های مشمول این قانون اجرا نشده است؟
·نهادهای متولی حرفه حسابرسی در ایران کدام اقدامات عملی را برای اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های مشمول این قانون برداشتهاند؟
· استانداردهای حسابرسی عملیاتی که در شهریور 1390 واحد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی منتشر کرد تا چه اندازه در اجرای این الزام قانونی می‌توانست مفید و مؤثر واقع شود؟
·آیا هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کردهاند؟
· آیا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بورسی به وظیفه خود در قبال نظارت بر اجرای این قانون عمل کرده است؟
·آیا برای اجرای این الزام قانونی دانش و تجربه کافی حسابرسی عملیاتی در کشور وجود دارد؟ از کدام کاستی‌ها و خلأها در این زمینه آسیب می‌بینیم؟
 
از همهی صاحب‌نظران درخواست می‌شود مقالات خود را درباره محورهای بالا و دیگر موضوعات مرتبط با آن، حداکثر تا 10 ‌آذر 1394، به ایمیل سردبیر حسابدار به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال فرمایند.

هفته آینده شماره 284، آذر 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، از طریق ارسال پستی به اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشی های معتبر منتشر خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای آغازین هفته آینده شماره 284، آذر 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «ما و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، IFRS» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به اعضای انجمن و مشترکان مجله و توزیع در روزنامه فروشی های معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:
 
پیشخوان:
·        آیا آن‌ها هم که اساسنامه را نوشته‌اند دوباره باید آن را بخوانند؟/ محمد شلیله
·        بازاندیشی در ساختار مؤسسات حسابرسی ضروری است / هوشنگ خستویی
 
بازتاب:
·        استانداردهای بین‌المللی به روایت سازمان حسابرسی / مصطفی دیلمی‌پور
 
نمای نزدیک: ما و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
·        IFRS در یک نگاه / سمانه صادقی
·        استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با ابلاغیه اجرایی نمی‌شود / نظام‌الدین ملک‌آرایی
·        گذار از استانداردهای ملی به بین‌المللی پروژه‌ای زمان‌بر است / عباس شجاعی
·        پی‌آمدهای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی / یحیی حساس یگانه و رضا قنبریان
·        برای گذار به استانداردهای بین‌المللی شتاب‌زده عمل نکنیم / موسی بزرگ اصل
·        چالش‌های آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی / ابراهیم نوروزبیگی
·        نخستین گام‌های پذیرش استانداردهای بین‌المللی / سیدمحمد باقرآبادی
·        تأثیرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی بر کیفیت گزارشگری مالی / مرجان پورعبدالهیان و سمانه مزروعی
·        پذیرش استانداردهای بین‌المللی فرایندی چندوجهی است / مژده کدخدایی و مهناز محمودخوانی
 
کتاب:
·        صنعت نشر و اثر آن بر کتاب‌های حسابداری / سلام عبدالله زاده و حمید سلیمانی
 
فراسوی مرزها:
·        هفت راه برای واگذاری کارها / کریس ساندرز / ترجمه‌ی حلیمه رحمانی و امیرهادی معنوی مقدم
·        خبرهایی از جهان حسابداری / فاطمه قشقایی
 
اخبار انجمن:
·        اعضای جدید
·        حسابداران مستقل
·        موسسات حسابرسی
·        اشتراک مجله
 
 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر