اخبار انجمن

دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 26 مرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 1 تیر 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 27 خرداد 1394 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 41 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 4 اسفند 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 3 اسفند 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 43 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 19 بهمن 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 30 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مقرر شد از این پس نمایندگان شورای عالی در ارکان راهبری و مدیریتی زیرمجموعه انجمن (از جمله، هیئت امناء مرکز آموزش حسابداران خبره، شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره، و هیئت تحریریه مجله حسابدار) از بین افراد متخصص و معتمد خارج از شورای عالی انتخاب و منصوب شوند.
 

دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مقرر شد از این پس نمایندگان شورای عالی در ارکان راهبری و مدیریتی زیرمجموعه انجمن (از جمله، هیئت امناء مرکز آموزش حسابداران خبره، شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره، و هیئت تحریریه مجله حسابدار) از بین افراد متخصص و معتمد خارج از شورای عالی انتخاب و منصوب شوند.
 

شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد، در اجرای بند (ج) ماده (1) آیین نامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) انتخابات تعیین سمت های شورای عالی انجام شد.
 

شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ مصوبات جلسات مورخ 5 بهمن 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 71 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی برای یک سال آینده تعیین شد. بدین ترتیب، محل برگزاری جلسات مطابق روال گذشته در محل دفتر انجمن، دوشنبه هر دو هفته یک بار (از 6 بهمن 1393 تا 28 دی 1394)، و از ساعت 17:30 تا 19:30 مقرر شد.

شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ در اجرای تبصره 3 ماده 32 اساسنامه، با کسب نظر از شورای عالی، محسن قاسمی به عنوان دبیر کل انجمن در سمت خود ابقاء شد. گفتنی است، محسن قاسمی در 25 دی 1392 به عنوان ششمین دبیرکل انجمن منصوب و جایگزین محمد منیری شد.

شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ در اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده 33 اساسنامه، هوشنگ خستویی به عنوان رئیس کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی، غلامحسین دوانی به عنوان رئیس کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن، و رحمت‎اله صادقیان به عنوان رئیس کمیته سمینارها و رئیس کمیته روابط عمومی انجمن انتخاب شدند. رئیسان کمیته‎های دیگر انجمن (مطابق مصوبه شورای عالی قبلی) در سمت خود ابقاء شدند.

در هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که روز دوشنبه 5 آبان 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 4 آبان 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت هفتاد (70) تن از متقاضیان تایید شد.
 

در هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که روز دوشنبه 5 آبان 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از استماع گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با برنامه ریزی اجرایی برای برگزاری باکیفیت، منظم، و باشکوه سی‎ و ششمین سمینار سراسری انجمن با عنوان "بازآفرینی مدیرمالی (CFO) " و آیین گرامیداشت "روز حسابدار" که مقرر است در روز دوشنبه، 17 آذر 1393 در تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شود؛ گزینه های مدنظر به عنوان حامیان مالی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر و رایزنی قرار گرفتند. طبق تقسیم وظایف انجام شده مقرر شد هر یک از اعضای شورای عالی رایزنی ها در این ارتباط را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

در هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که روز دوشنبه 5 آبان 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 20 مهر 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان "حسابدار مستقل" به علی رمضان نژاد، مهدی وکیلی، سعید نوری، ناصرعلی یاوری، و حسن اسماعیلی مورد تایید قرار گرفت.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای آموزش حرفه ای مستمر اعضای خبره، موضوع ماده 9 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393)، مقرر شد پیش نویس آیین نامه مربوط توسط فرزام زمانی تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای ماده 24 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی توسط مهدی سوادلو تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از استماع گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با پیگیری یافتن گزینه مناسب برای خرید ساختمان که بر مبنای پرس و جو از مشاورین املاک منطقه انجام شده بود؛ با توجه به مناسب نبودن موارد موجود مقرر شد پیگیریها در این ارتباط ادامه یابد.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از ارائه پیش نویس آیین نامه رفتار حرفه ای توسط مهدی سوادلو، بر مبنای مباحث مطرح شده، مقرر شد این پیش‎نویس با الگوبرداری از "آیین نامه اخلاق برای حسابداران حرفه‎ای (2014)" فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) تجدیدنظر شود و برای تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای بند (خ) ماده 34 اساسنامه‎ی انجمن حسابداران خبره‎ی ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین‎نامه نیروی انسانی توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسه آینده شورای عالی ارائه شود.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای بند (پ) ماده 34 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین‎نامه کارگروه‎ها توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

در چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 17 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با ضوابط موردنیاز برای اجرای اساسنامه جدید و با توجه به تعیین مسئولیت تنظیم پیش نویس این ضوابط در جلسه گذشته، مقرر شد طی یک جلسه اختصاصی شورای عالی که بیرون از فضای اداری برگزار خواهد شد پیش نویس های تنظیم شده این ضوابط مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد.

در چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 17 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش فرزام زمانی در ارتباط با پیگیری خرید ساختمان چهار طبقه واقع در خیابان استاد نجات‎اللهی، با توجه به جمیع جهات، خرید این ساختمان از دستور کار شورای عالی خارج شد. در همین ارتباط، مقرر شد گزارشی از استعلام بهای زمین و ساختمان در محدوده ساختمان فعلی انجمن توسط دبیرخانه تنظیم و به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر