اخبار انجمن

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پایان پنجمین جلسه شورای عالی در ارتباط با تعیین رابطان کمیته ‎های انجمن مقرر شد گزارشی از وضعیت کنونی کمیته‎ ها توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسه آینده ارائه شود. همچنین، درباره راه‎ اندازی دفاتر منطقه ‎ای انجمن در سطح کشور پس از شنیدن گزارش شهریار دیلم صالحی مقرر شد پس از بررسی بیشتر ریسک ‎های مترتب بر این اقدام، سازوکارهای اجرایی انجام این کار برای تصمیم‎ گیری به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی به منظور فعال‎تر شدن دبیرخانه انجمن در روابط بین‎ الملل مقرر شد از طرف عباس شجاعی به عنوان رابط انجمن با ایفک، محسن قاسمی به عنوان دبیرکل انجمن معرفی شود تا از این پس یک رونوشت از رایانامه ‎های فرستاده از سوی ایفک برای اطلاع و اقدام مقتضی (با هماهنگی رئیس شورای عالی) به ایشان فرستاده شود.

در این جلسه مصوبه جلسه مورخ 11 اسفند 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 68 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با مجله حسابدار مقرر شد ابوالقاسم فخاریان، رئیس شورای عالی، ضمن تعیین ترکیب جدید شورای سیاستگذاری جلسه‎ای مقدماتی را برای بررسی مسائل جاری مجله هماهنگ و برگزار کنند و نتیجه را به جلسات آینده گزارش کند. همچنین، مقرر شد نظارت بر تارنمای انجمن نیز در اختیار این شورای سیاستگذاری قرار گیرد.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد در ارتباط با کمیته ‎های انجمن و تعیین رابط هر کمیته محسن قاسمی (دبیرکل) گزارشی از وضعیت فعلی به جلسه آینده ارائه دهد تا در این ارتباط تصمیم گیری شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد هماهنگی ‎های اولیه برای برگزاری گردهمایی دید و بازدید نوروزی (در نیمه دوم فروردین 1393)، به طور مشترک با جامعه حسابداران رسمی ایران، توسط شهریار دیلم صالحی انجام شود و نتیجه به جلسه آینده گزارش شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد ارسال مجله حسابدار (از شماره بهمن 1392) به آن گروه از اعضای انجمن که سه سال (و بیشتر) بدهی سنواتی دارند متوقف شود و توسط دبیرخانه انجمن ساز و کاری هدفمند برای به فروش رساندن این مجلات از طرق ممکن (کیوسکهای مطبوعاتی، کتاب‎ فروشی ‎های تخصصی، دانشگاه‎ ها، ...) طراحی و اجرا شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با اعضای انجمن مقرر شد گزارش دقیقی از آخرین وضعیت بانک اطلاعاتی اعضا که در دبیرخانه انجمن موجود است توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسه آینده ارائه شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با پیگیری خرید زمین برای احداث ساختمان مجتمع دبیرخانه انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره پس از استماع گزارش اسفندیار گرشاسبی مقرر شد پیگیری‎ های اولیه برای یافتن زمین مناسب دارای مجوز آموزشی ادامه یابد و گزارش این پیگیری ‎ها به جلسات آینده ارائه شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در پایان سومین جلسه شورای عالی، مصوبه جلسه مورخ 4 اسفند 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای مستقل مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به 3 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید. همچنین، مصوبه جلسه مورخ 27 بهمن 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 42 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.

دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد. در این راستا، مقرر شد اطلاع رسانی مصوبات شورای عالی با هماهنگی رئیس شورای عالی از طریق تارنمای انجمن و مجله حسابدار انجام شود.
 

دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با پروژه قابل ارائه به فدراسیون بین المللی حسابداران (ایفک) مقرر شد مطالعه ‎ای زیر نظر شورای عالی با موضوع "مقایسه تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)" انجام شود. در این ارتباط عباس شجاعی به عنوان رابط شورای عالی و مسئول پیگیری و گزارش به جلسات آینده شورای عالی برگزیده شد. در پایان جلسه، مصوبه جلسه مورخ 8 بهمن 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 40 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.  

دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی فوق‎العاده (نوبت سوم) مورخ 16 بهمن 1392، برای تصویب تغییرات پیشنهادی اساسنامه، با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید برف و یخبندان و نظر به این که طبق اساسنامه حضور دست کم 10 درصد اعضا برای رسمیت یافتن نوبت سوم مجمع عمومی فوق ‎العاده ضروری است، مقرر شد این نوبت مجمع لغو شود و برگزاری مجمع در ماههای آغازین سال 1393 برنامه‎ ریزی شود.

دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی که پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30 دی 1392 برگزار شد، در راستای اجرای مفاد ماده 30 اساسنامه، ابوالقاسم فخاریان به عنوان رئیس، شهریار دیلم صالحی به عنوان نایب رئیس، منصور شمس احمدی به عنوان خزانه ‌دار، و فرزام زمانی به عنوان منشی شورای عالی انتخاب شدند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر