اخبار انجمن

در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با نحوه برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" و "جشن چهل سالگی" انجمن، بر مبنای بحث و تبادل نظر انجام شده، برنامه نهایی برگزاری این دو رویداد به تصویب اعضاء رسید.

در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد، آقایان علی اصغر محمودزاده و حمیدرضا ارجمندی که توسط فرزام زمانی، رئیس کمیته آموزش و کارآموزی، معرفی شده بودند به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

در نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد مقرر شد منابع مورد نیاز برای برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" و "جشن چهل سالگی" انجمن از محل کمکهای اهدایی موسسات حسابرسی داوطلب (بدون ذکر نام آنها) تامین شود.

دوشنبه 26 خرداد 1393 در نهمین جلسه شورای عالی، پس از بحث و بررسی درباره نسخه اولیه ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه های شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 انجمن مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز نسخه نهایی به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، در ارتباط با طرح مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران" (برای ارائه به ایفک) مقرر شد پیشنهادنامه انجام این طرح توسط عباس شجاعی رئیس کمیته روابط بین‎الملل، تنظیم و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه شود.

هشتمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17 روز دوشنبه 12 خرداد 1393 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه، در ارتباط با تاریخ و چگونگی برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" (نوبت سوم) و "جشن چهل سالگی" انجمن، پس از ملاحظه‎ی جدول زمانبندی الزامات اساسنامه، مناسبتهای مذهبی، و برنامه بازیهای جام جهانی فوتبال در تیر 1393، با توجه به جمیع جهات، 23 تیر 1393 به عنوان تاریخ برگزاری این دو رویداد تعیین شد.

دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، مصوبه جلسه مورخ 11 خرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به حسین مهربانی، فرشید درویش، علی اصغر عرب احمدی، و غلامرضا شجری تایید شد.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مصوبات جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به اصغر پارسایی، سید مسعود حسینی، جعفر نعمتی، محمدرضا نصر اصفهانی، فرامرز نوروزی، مسیح سالاریان تایید شد. همچنین، در این جلسه مصوبات جلسه مورخ 21 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن نیز مبنی بر پذیرش عضویت 31 تن از متقاضیان عضویت در انجمن مورد تایید قرار گرفت.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی در ارتباط با پیگیری تنظیم پیش‎ نویس نهایی سند راهبردی انجمن مقرر شد گروه کاری مربوطه پس از تشکیل جلسه طی یک ماه آینده پیش ‎نویس نهایی را به دو جلسه آینده شورای عالی ارائه دهند.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد در راستای راهبری اثربخش ‎تر امور اجرایی انجمن گزارشهای مالی و عملکردی شش ماهه توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و به شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد، با توجه به دعوتنامه کتبی مورخ 28 اردیبهشت 1393 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شهریار دیلم صالحی به عنوان نماینده انجمن در نشست هم‎ اندیشی "بررسی راهکارهای توسعه‎ی تعاملات سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‎های علمی و حرفه‎ای مرتبط با بازار سرمایه" (30 اردیبهشت 1393، ساعت 11، سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت کند و گزارش این نشست را به جلسه آینده شورای عالی ارائه دهد. 

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد پیش‎ نویس احکام انتصاب اعضای کمیته‎ های انجمن توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و پس از تایید ابوالقاسم فخاریان (رئیس شورای عالی) با امضای هر یک از روسای کمیته ‎ها صادر شود.
 

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی پس از تعیین اعضای رابط کمیته‎ ها مقرر شد اهداف، وظایف، و برنامه های هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط تدوین و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی ارائه شود. همچنین، مقرر شد اعضای پیشنهادی هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط پیشنهاد و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی معرفی شوند.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری سمینار سراسری "تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین المللی" (10 اردیبهشت 1393، پژوهشگاه صنعت نفت) پس از شنیدن گزارش ابوالقاسم فخاریان رئیس شورای عالی، فرزام زمانی دبیر علمی، و محسن قاسمی دبیر اجرایی و ملاحظه نتایج ارزیابی‎ های شرکت ‎کنندگان در سمینار که حاکی از رضایت اکثریت آنان بود ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، مقرر شد در کمیته سمینارها تمهیدات ویژه‎ ای برای هر چه با کیفیت تر برگزار شدن سمینار آینده (هفتمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت، شهریور 1393) اندیشیده شود.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی در ارتباط با زمان برگزاری مجمع عمومی فوق ‎العاده اعضا (برای تصویب تغییرات اساسنامه) و نیز برگزاری جشن چهل ‎سالگی انجمن موارد زیر مصوب شد:
 

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی پس از شنیدن گزارش عباس شجاعی درباره ارتقای سطح روابط با ایفک و پروژه مطالعاتی قابل ارائه به ایفک، مقرر شد ایشان به عنوان رئیس کمیته روابط بین‎الملل ضمن دعوت به همکاری دو فرد صلاحیت‎ دار و مورد تایید شورای عالی (به عنوان اعضای کمیته روابط بین‎الملل) پروژه مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین ‎المللی و استانداردهای حسابداری ایران" را برای ارائه به ایفک و چاپ و انتشار در ایران پیگیری کنند.

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پایان پنجمین جلسه شورای عالی در ارتباط با تعیین رابطان کمیته ‎های انجمن مقرر شد گزارشی از وضعیت کنونی کمیته‎ ها توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسه آینده ارائه شود. همچنین، درباره راه‎ اندازی دفاتر منطقه ‎ای انجمن در سطح کشور پس از شنیدن گزارش شهریار دیلم صالحی مقرر شد پس از بررسی بیشتر ریسک ‎های مترتب بر این اقدام، سازوکارهای اجرایی انجام این کار برای تصمیم‎ گیری به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی به منظور فعال‎تر شدن دبیرخانه انجمن در روابط بین‎ الملل مقرر شد از طرف عباس شجاعی به عنوان رابط انجمن با ایفک، محسن قاسمی به عنوان دبیرکل انجمن معرفی شود تا از این پس یک رونوشت از رایانامه ‎های فرستاده از سوی ایفک برای اطلاع و اقدام مقتضی (با هماهنگی رئیس شورای عالی) به ایشان فرستاده شود.

دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی پس از شنیدن گزارش پیگیری خرید زمین برای ساخت مجتمع دبیرخانه انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره مقرر شد پروژه های "جابه‎ جایی کوتاه‎ مدت دبیرخانه انجمن" (خرید، رهن یا اجاره آپارتمان/ساختمان) و "خرید زمین برای ساخت مجتمع دبیرخانه انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره" به صورت هم‎زمان پیگیری شوند.

در این جلسه مصوبه جلسه مورخ 11 اسفند 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 68 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با مجله حسابدار مقرر شد ابوالقاسم فخاریان، رئیس شورای عالی، ضمن تعیین ترکیب جدید شورای سیاستگذاری جلسه‎ای مقدماتی را برای بررسی مسائل جاری مجله هماهنگ و برگزار کنند و نتیجه را به جلسات آینده گزارش کند. همچنین، مقرر شد نظارت بر تارنمای انجمن نیز در اختیار این شورای سیاستگذاری قرار گیرد.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد در ارتباط با کمیته ‎های انجمن و تعیین رابط هر کمیته محسن قاسمی (دبیرکل) گزارشی از وضعیت فعلی به جلسه آینده ارائه دهد تا در این ارتباط تصمیم گیری شود.

دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد هماهنگی ‎های اولیه برای برگزاری گردهمایی دید و بازدید نوروزی (در نیمه دوم فروردین 1393)، به طور مشترک با جامعه حسابداران رسمی ایران، توسط شهریار دیلم صالحی انجام شود و نتیجه به جلسه آینده گزارش شود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر