با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مناسب جهت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که منافع عمومی بر آنها مترتب است، جلسه مشترکی در تاریخ 5 اسفند 1395 در محل سازمان حسابرسی با حضور محمد فطانت، اکبر سهیلی‌پور، حسن امیری، محمد علیزاده، موسی بزرگ‌اصل، فرشاد اسکندربیاتی، مرتضی اسدی، اکبر فاضلی و آزاده مداحی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل تفاهم‎نامه منعقده بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به منظور سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی در موضوعات مرتبط با اجرای IFRSدر ایران به شرح زیر است:

«تفاهم‌نامه»

با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مناسب جهت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالیIFRS  و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که منافع عمومی بر آنها مترتب است، جلسه مشترکی در تاریخ 1394.12.05 در محل سازمان حسابرسی با حضور جناب آقایان دکتر فطانت، سهیلی‌پور، دکتر امیری، علیزاده، دکتر بزرگ‌اصل، اسکندربیاتی، اسدی، فاضلی و خانم دکتر مداحی برگزار شد. پس از بحث و تبادل‌ نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

  1. در راستای سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط باIFRS  و سایر حوزه‌های فیمابین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد جلسات "هیئت عالی سیاست‌گذاری" متشکل از روسای محترم سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونین و مدیران محترم حاضر در جلسه، بصورت منظم تشکیل گردد.
  2. مقرر شد نمایندگان سازمان حسابرسی در کمیته راهبریIFRS  و کارگروه‌های تخصصی ذیربط (کارگروه ارزش منصفانه، کارگروه فنی و تخصصی و کارگروه آموزش که از مرداد ماه 1394 تشکیل شده‌اند) حضور یابند. همچنین مقرر شد ادامه جلسات کارگروه فنی و تخصصی در سازمان حسابرسی تشکیل گردد.
  3. زمانبندی بکارگیری استانداردهای بین‌المللی به شرح زیر تعیین گردید:
  • از اول سال 1395 آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساس IFRS هستند، برای سایر شرکت‌ها تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مجاز می‌باشد.
  • سایر ناشران بزرگ ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند بود.
  1. هماهنگی لازم با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد و پس از دریافت مجوزهای مربوط تا ترجمه رسمی استانداردها، متن کامل انگلیسی آنها به نحو مقتضی به اطلاع کاربران رسانده خواهد شد.
  2. با توجه به اینکه طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، الزام شرکت‌ها به بکارگیری IFRS مربوط به صورت‌های مالی تلفیقی است، لذا در حال حاضر مسائل مالیاتی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما با این حال ضروری است تمهیدات لازم با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع مسائل مالیاتی اتخاذ گردد.
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر