حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) جزئیات اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای به کارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شرکت‎های بورسی را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ مشروح مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای به کارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شرکت‎های بورسی به شرح زیر است:
 
 
سنا: هدف از تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) چیست؟
 
اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری است. در گذشته عموما تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ملی در هر کشور صورت می‌گرفته است. همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، به موضوعی بااهمیت‌تر تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداریِ پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آن‌ها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه‌ واحدی از استانداردها آشکار است زیرا که این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. همچنینIFRS منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد می‌شود.
 
 
سنا: اهمیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) چیست؟
 
بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساسIFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است. به طور خلاصه، اهم دلایل تاکید بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح کشور به شرح زیر است:
* بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزۀ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار؛ با توجه به فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری بهتر، از طریق استفاده از استانداردهای مورد توافق بین‌المللی
* فراهم کردن امکان تشکیل بورس بین‌المللی، کمک به سرمایه‌گذاران در تنوع‌ بخشی به سرمایه‌گذاری در بورس‌های مختلف جهان، امکان پذیرش شرکت‌ها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکت‌های ‌خارجی در بورس ایران
* استفاده از استانداردهایی که حاصل تجربه و دانش بین‌المللی است، ضمن اینکه این موضوع سبب افزایش قابلیت مقایسه می شود و امکان ارزیابی بهتر توسط نهادهای بین‌المللی را فراهم می کند.
* افزایش شرکت‌های چندملیتی، جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و سبب صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای مختلف می شود.
* فراهم کردن امکان استفادۀ مؤثرتر از فناوری‌هایی چونXBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات
* ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی
 
 
سنا: اقدامات سازمان بورس در راستای بکارگیریIFRS چه بوده است؟
 
در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور، این ‌سازمان طی سال‌های اخیر پیگیری‌های مستمری را جهت افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) انجام داده است. پس از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش توجیهی در این خصوص، نقشه راه پیاده‌سازیIFRS تدوین شد. به دنبال مصوبه سال 1390 سازمان حسابرسی و مصوبه سال 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بکارگیریIFRS، کمیته راهبریIFRS زیر نظر ریاست سازمان بورس و کارگروه‌های تخصصی شامل فنی و تخصصی، ارزش‌های منصفانه و آموزش با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری، در سال 1394 تشکیل شد.
 
 
سنا: نحوه اطلاع رسانی در خصوص بکارگیریIFRS و اقدامات انجام شده چگونه است؟
 
به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص بکارگیریIFRS سامانهIFRS به آدرسhttp://ifrs.seo.ir  طراحی و راه‌اندازی شد که در حال حاضر مصوبات کمیته راهبری و کارگروه‌های مربوطه، اهم وظایف آنها و همچنین منابع دانشی در این خصوص به تفصیل در این سامانه تشریح شده است.
 
 
سنا: نقش سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار در به کارگیریIFRS چیست؟
 
باتوجه به ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که منافع عمومی بر آن‌ها مترتب است، تفاهم‌‌نامه همکاری جهت سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط باIFRS و سایر حوزه‌های فیمابین طی جلسه‌ای که در تاریخ پنجم اسفند 94 با حضور روسا و برخی معاونین و مدیران دو سازمان تشکیل شد، بین دو سازمان به امضا رسید.
مطابق با مفاد تفاهم‌‌نامه، زمان‌بندی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به این شرح تعیین شد که آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال 1395 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساسIFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌‌های مالی مبتنی برIFRS مجاز می‌باشد. ضمن این که سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساسIFRS خواهند بود. همچنین هماهنگی‌های لازم با بنیاد  IFRSبرای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد.
 
 
سنا: در سال 1395 کدام شرکت‌ها ملزم به رعایتIFRS در صورت‌های مالی هستند؟
 
در سال 1394در راستای ارزیابی میزان آشنایی و تخصص، توانایی و امکانات، تجربه، انتظارات، هزینه‌ها ، موانع و مشکلات احتمالی بکارگیریIFRS، پرسشنامه بکارگیریIFRS برای شرکت‌ها و موسسات حسابرسی ارسال شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان تمایل به اجرایIFRS داشتند و نیمی از ایشان علاوه بر تمایل، توانایی اجرایIFRS را نیز اعلام نمودند. با این حال چنانچه شرکت‌های دیگری نیز که تمایل به اجرایIFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا پایان خرداد ماه موضوع را از طریق ایمیل آدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شماره فکس 88671575-021 به این سازمان اعلام کنند.

فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSهستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره، اطلاع‌رسانی خواهد شد.