بانک مرکزی با صدور نامه ای به مدیران عامل تاکید کرد: صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و موسسات اعتباری صرفا با ارائه پیش نویس نهایی صورتهای مالی منطبق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی (همگرا با IFRS) امکان پذیر است

این نامه پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ هجدهم فروردین ماه سال جاری صادر شده است و در آن به مدیران عامل شبکه بانکی کشور لزوم رعایت صورتهای مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) تاکید شده است .
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه صادره از سوی اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
 
با سلام،
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ 1395.1.18 مجدداً تاکید می‎گردد صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورتجلسه مجمع یادشده در اداره ثبت شرکتها صرفاً با رعایت موارد زیر امکان‎پذیر خواهد بود:
1- ارائه پیش‎نویس نهایی صورت‎های مالی بانک / موسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‎های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی (IFRS) و تلفیقی گروه حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
2- ارائه پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
 
همچنین آن بانک / موسسه اعتباری موظف است قبل از درج صورت‎های مالی در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، تاییدیه لازم را از این بانک اخذ نماید.بدهی است هر گونه عواقب  ناشی از عدم توجه به موراد مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک / موسسه خواهد بود.
 
خواهشمند است مراتب را یادداشت و بر حسن رعایت آن نظارت فرمایند.
 
اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری

علی اکبر عابدینی / بهزاد رفیعیان

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir