جامعه حسابداران رسمی ایران با انتشار صورتجلسه شماره 182.1 مورخ دوشنبه، 14 تیر 1395 کارگروه فنی و استانداردها، نتیجه بررسی صورتهای مالی نمونه بانکها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل صورتجلسه کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران با موضوع «بررسی صورتهای مالی نمونه بانکها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی» به شرح زیر است:
 
اهم مذاکرات و تصمیمات:
1. با توجه به این که صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی بعضا غیرمنطبق با استانداردهای حسابداری می باشد لذا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین ضوابط و اصول حسابداری و حسابرسی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه باید تا رفع شبهات و موارد عدم انطباق با استانداردهای حسابداری، گزارش خود را به نحوی صادر نمایند که موارد غیرمنطبق با استانداردها (از جمله سرفصل حقوق صاحبان سپردههای سرمایه گذاری در ترازنامه با عناصر مندرج در چارچوب مفاهیم نظری مغایرت دارد و نیز تفکیک صورت عملکرد سپردههای سرمایه گذاری از صورت سود و زیان که موجب عدم انعکاس بخشی از رویدادها در صورت سود و زیان شده است و ...) به روشنی مشخص گردد.
 

تصویر صورتجلسه فوق در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در دسترس علاقه مندان است.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر