پایگاه اطلاعرسانی سازمان حسابرسی، امروز (سه‎شنبه)، مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395 این سازمان در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را منتشر کرد.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی که امروز (سه‎شنبه) در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر شده است به شرح زیر است:

  1. از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساسIFRS هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجازمی باشد.
  2. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز می باشد.