در آگهي دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران اعلام شده است: پذیرفته‎شدگان در آزمون مربوطه در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست آگهی را تكميل و به همراه مدارك مذکور حداکثر تا تاریخ 20 مهر 1395 به نشانی هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهی دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

آگهی دعوت به تشكيل پرونده
براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران


به استناد ماده (28) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 1392.01.28 هيأت محترم وزيران، بدينوسيله از داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي دعوت بعمل مي آيد، در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست را تكميل و به همراه مدارك ذيل از تاريخ 95.6.20 لغايت 95.7.20 به نشاني تهران – ميدان امام خميني، خيابان داور، سازمان امور مالياتي كشور، كدپستي 1119492221، هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال نمايند.

لازم به توضيح است: ملاك قبولي داوطلبان در آزمون كسب نمره كل 50، مشروط بر آن كه نمره 30 از قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.


مدارک لازم:

  1. يك قطعه عكس پرسنلي 4 × 3 (عكس پرسنلي بايد تمام رخ و واضح باشد)
  2. اصل و تصوير دو طرف كارت ملي
  3. اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات در صورت داشتن
  4. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي مرتبط
  5. تصوير حكم بازنشستگي و يا خاتمه خدمت و ساير مدارك مربوط به نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 – (تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي شود)
  6. تصوير خلاصه سوابق شغلي موضوع بند 6 آگهي ثبت نام آزمون ورودي با تأييد بالاترين مقام دستگاه بهمراه كد بيمه مربوطه


اطلاعات تکمیلی:

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر