كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی ضمن انتشار پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق این پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها ارسال کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی سازمان حسابرسی، پیش‌نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد تدوین شده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرها و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

 

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی، تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا رایانامه سازمان حسابرسى به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال کنند.

 

علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی www.audit.org.ir، در قسمت تدوین استانداردها، استانداردهای و گزارشهای حسابداری و حسابرسی، و انتخاب همزمان گزینههای «حسابداری دولتی» و «پیشنویس استانداردها» متن کامل پیش نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» را دریافت کنند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر