ششمین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ چهارشنبه 12 آبان 1395 اعضای هیئت مدیره و دبیرکل این جامعه را برای دوره سه ساله آینده منصوب کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، پیرو سومین جلسه شورای عالی ششم که دوازدهم آبان ماه جاری برگزار شد، دبیرکل و رئیس هیات مدیره و اعضای موظف هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. به استناد مصوبه شورای ‌عالی، سید محمد علوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیات مدیره، و ناصر پسران رزاق و مهدی بیرانوند نیز به عنوان اعضای موظف هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.

 

  رئیس، اعضای شورای عالی، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از اعضای انجمن برای اعضای جدید هیئت مدیره و دبیرکل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران - که هر سه بزرگوار از اعضای ارزشمند انجمن نیز هستند - آرزوی توفیق روزافزون دارند  

 

اخبار مرتبط:

  • طی اطلاعیهای: دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی این جامعه (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را اعلام کرد، 28 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد، 27 شهریور 1395، متن کامل خبر
  • مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم میخورد، 30 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفهای را برشمرد، 25 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد، 24 مرداد 1395، متن کامل خبر
  • در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد، 13 مرداد 1395، متن کامل خبر
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر