تقوی‎نژاد با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون مالياتهاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور (تا پايان سال 1396) اظهار داشت: مديران صف به نحو شايستهاي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند. در پایان این نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير بهعمل آمد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در شوراي هماهنگي مديران که با حضور مديران ستادي و همچنين مديران، معاونين و مميزين کل ادارات کل امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد، بر ضرورت اجراي طرح جامع مالياتي تا پايان سال جاري تاکيد کرد و اجراي این طرح را اولويت نخست اقدام و عمل سازمان در سال 1395 دانست. وی در همین ارتباط گفت: اين طرح بزرگترين طرح اقتصادي کشور است و با اجراي آن اقتصاد کشور به سمت شفافيت سوق خواهد يافت.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تقدير و تشکر از تلاش مديران و کارکنان سازمان در نيمه نخست امسال و با اشاره به جنبه هاي مادي و معنوي تلاش اين مجموعه خدوم که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور بر‏مي دارند، گفت: مديران و کارکنان سازمان بايد از دريچه مسئوليت اجتماعي و معنويت به کار و خدمت در نظام مالياتي نگاه کنند و بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور منوط به ميزان کار و تلاش همکاران اين سازمان است.

 

تقوي نژاد با ذکر اين مطلب که قشر عظيمي از مردم مخاطب نظام مالياتي هستند، خواستار احترام به مردم، رفع مشکلات آنان و تعامل و توافق با موديان براي وصول عادلانه ماليات شد.

 

وي با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون ماليات هاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور تا پايان سال 96 اظهار داشت: مديران صف به نحو شايسته اي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با تاکيد بر مديريت مبتني بر مشارکت جمعي خاطر نشان کرد: با مشارکت جمعي مديران و کارکنان سازمان، تصميم گيري ها، برنامه ها و استراتژي هاي سازمان به نحو موثرتري عملياتي خواهند شد.

 

وي با اشاره به پيش بيني درآمدهاي مالياتي سال جاري عنوان داشت: امسال رقم پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي در بودجه 87 هزار ميليارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال، با تلاش همکاران روند وصول ماليات به شکل مطلوبي بود که در نيمه دوم سال نيز اين روند بايد تداوم يابد.

 

وي نيروي انساني سازمان را مهمترين سرمايه سازمان توصيف کرد و گفت: مديران و کارکنان سازمان امور مالياتي کشور به دليل مسئوليت هاي سنگيني که بر دوش دارند، جزو سرمايه هاي ارزنده نظام اداري و اقتصادي کشور محسوب مي شوند.

 

وي مقوله اخلاق در نظام مالياتي را بسيار مهم برشمرد و گفت: جوهره اصلي انسانيت، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر يک از مديران و کارکنان نظام مالياتي، جنبه معنوي کار خويش را بشناسد، مسئوليت خود را هم از جنبه انساني و هم از جنبه اخلاقي به بهترين شکل ايفا خواهد کرد.

 

تقوي نژاد از سازمان امور مالياتي کشور به عنوان يک سازمان پاک نهاد با کارکناني شرافتمند و سالم ياد کرد و گفت: ما بايد تلاش کنيم جايگاه نظام مالياتي را در نزد افکار عمومي ارتقا دهيم و اين کار با ارتقاي سلامت نظام اداري، اخلاق مداري، مودي مداري و مبارزه جدي با فساد و تخلفات اداري امکان پذير است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ماليات را هم حق بيت المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول ماليات که به بيت المال و مردم تعلق دارد کوتاهي کنيم و در امر وصول ماليات که از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتکب ظلم يا بي عدالتي در حق مردم شويم.

 

وي اضافه کرد: عده اي مي گويند که در زمان رکود نبايد از مردم ماليات گرفت که در پاسخ به اين عده بايد گفت ماليات براساس سود و زيان از موديان اخذ مي شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحيح و اصولي مربوط به فعاليت اقتصادي افراد مبناي تشخيص درآمد آنان مي باشد و از سوي ديگر نيز ما قصد نداريم به هر بهانه و دليلي از مردم ماليات بگيريم و وضعيت اقتصادي مردم را در نظر مي گيريم.

 

وي در ادامه بر اهميت آموزش در پيشبرد طرح ها و برنامه هاي سازمان تاکيد و خاطر نشان کرد: آموزش هم از بعد دوره هاي کوتاه مدت و هم از بعد دوره هاي بلندمدت مي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و بايستي به سمتي حرکت کنيم که دوره هاي آموزشي داراي اثربخشي و کارآيي در اجراي وظايف کاري همکاران باشد.

 

گفتني است در پايان اين نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير به‎عمل آمد.