پایگاه تخصصی معرفی کتاب های حسابداری

(تحت نظارت انجمن حسابداران خبره ایران)

حسابداری شرکت ها1(شرکتهای تضامنی و مشارکت های خاص)حسابداری شرکت ها1(شرکتهای تضامنی و مشارکت های خاص)
نویسنده
حسین خلیل زاده کلاگر
پخش
انتشارات اشراقی-کتاب فروشی صفا
قیمت
95000
سال چاپ
1394
نوبت چاپ
اول
مشخصات ظاهری
176 ص، مصور، جدول
شابک
978-964-388-488-8
موضوع
شرکتها- حسابداری- شرکتهای تضامنی-مسائل و تمرین ها و...
رده بندی کنگره
1394 خ43ش/HF5686
شماره کتابشناسی ملی
3956353