پایگاه تخصصی معرفی کتاب های حسابداری

(تحت نظارت انجمن حسابداران خبره ایران)

مدیریت توسعه و رشد از روزگاران باستان تا برآمدن داریوش سوم هخامنشیمدیریت توسعه و رشد از روزگاران باستان تا برآمدن داریوش سوم هخامنشی
عنوان انگلیسی
cilvilization
نویسنده
مجتبی حسین زاده فومنی
مترجم
...
ناشر
سازمان چاپ و انتشارات ایران جام
پخش
... 5
قیمت
550000
سال چاپ
1399
نوبت چاپ
اول
مشخصات ظاهری
348ص، 14.5×21.5س م
شابک
3-67-7955-600-978
موضوع
ایران-تاریخ-پیش از اسلام
رده بندی کنگره
DSR140
شماره کتابشناسی ملی
6116042