موسسه حسابرسی رازدار(حسابداران رسمی)
عضو انجمن حسابدران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

اسامی شرکا:
محمود لنگری(حسابدار رسمی، حسابدار مستقل)
محمد جواد صفار(حسابدار رسمی، حسابدار مستقل)
محمد علی صالحی تجریشی (حسابدار رسمی)
محمود محمد زاده (حسابدار رسمی، حسابدار مستقل)
سعید قاسمی (حسابدار رسمی)
حمید رضا فروزان (حسابدار رسمی)
مجید رضا زاده (حسابدار رسمی)
حسین یحیوی صائین (حسابدار رسمی)
حمیدرضا المعی (حسابدار رسمی، حسابدار مستقل)
نصراله صالح (حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی صورتهای مالی
  • حسابرسی عملیاتی
  • مشاوره
  • حسابرسی داخلی
  • بازرس قانونی
  • مشاوره مالی و مالیاتی
  • خدمات حسابداری
  • تهیه صورتهای مالی تلفیقی

تلفن: 88726665-021
فاکس:89774853
آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان 19- پلاک 18 واحد 14 طبقه7 کدپستی:1513843738

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر