مجلس ختم آن مرحوم مغفور در روز سه‌شنبه، 7 خرداد 1398، از ساعت 18:00 تا 19:30 در مسجد جامع امیرالمومنین (ع)، واقع در تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، برگزار می‌شود | دریافت تصویر آگهی ترحیم | .

 

امید است، حضور دوستان و همکاران محترم، موجبات تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه مغفوره را فراهم آورد.

 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر