مجلس ترحیم آن زنده‌یاد روز سه‌شنبه، یکم مهر 1399 از ساعت 16 تا 18 بر سر مزار آن مرحوم واقع در وادی لنگرود (گیلان) برگزار خواهد شد (دانلود آگهی ترحیم).

نمایندگی فروش مبنا
پردازش گر تراز سامانه