سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«معافیت‎های مالیاتی»، محمد برزگری، معاون اداره کل حسابرسی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور


پردازش گر تراز سامانه
نمایندگی فروش مبنا