انجمن حسابداران خبره ایران

(Iranian Institute of Certified Accountants)
نخستین انجمن حسابداران حرفه ای ایران است که در روز چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس شد. انجمن در سال ۱۳۷۷ به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفه ای ایران به عضویت در «فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)» درآمد و هم اکنون، با داشتن نزدیک به ۹۵۰۰ عضو از همه استان های کشور به عنوان بزرگترین نهاد حسابداری ایران شناخته می‎شود.  
 • اخبار انجمن
 • اخبار ایران
 • اخبار جهان
 • مطالب خواندنی
 • تبریک و تسلیت
رایانش ابری چیست؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۶

رایانش ابری چیست؟


آخرین نسخه ماهنامه حسابدار


مجله حسابدار
ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران
شماره ۳۲۸ و ۳۲۹، مرداد و شهریور ۱۳۹۸

 

انجمن:

 • سرمقاله: بدرود آقای دبيرکل!، محسن قاسمی
 • يادنامه زنده‌‏ياد محمد منيری، دبيرکل فقيد انجمن حسابداران خبره ايران
 • يادنامه زنده‌ياد داود خمارلو، از بنيانگذاران انجمن حسابداران خبره ايران
 • يادنامه زنده‌ياد عليرضا جم

 

مقالات و مطالب فنی

 • ميزگرد: رايانش ابری و آينده حسابداری، با حضور مديران ارشد شرکت همکاران سيستم
 • گفت‏‌وگو با: دکتر ابراهيم نوروزبيگی، مدير اجرايی پيشين مرکز آموزش حسابداران خبره
  يک پيشنهاد، محمد شليله
 • سی‏ سالگی صورت جريان‏‌های نقد؛ نواقص متداول گزارشگری و تغييرات اخير، سمانه هاشم‌‏زاده واسکسی
 • نقش حسابداران در توسعه‏ پايدار، سيد سجاد ابراهيمی‏ راد
 • اندر احوالات حذف چهار صفر از پول ملی! (طنز)، بابک وهابی

 

اخبار:

 • خبرهایی از جهان حسابداری

 

سایت مجله حسابدار

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر