انجمن حسابداران خبره ایران قدیمی‌ترین انجمن حرفه‌ای حسابداری فعال در ایران است که در ۲ اسفند ۱۳۵۱ تاسیس و در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ تحت شماره ۱۵۰۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت شد. انجمن نخستین و یکی از دو تشکل حرفه‌ای حسابداری ایران است که در فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) عضویت دارد (از ۱۳۷۷). انجمن با داشتن بیش از ۶۵۰۰ عضو بزرگ‌ترین انجمن حرفه‌ای حسابداری در ایران به شمار می‌آید. اصلی‌ترین خدمات انجمن عبارتند از، انتشار ماهنامه حسابدار (قدیمی‌ترین نشریه حرفه‌ای حسابداری ایران)، انتشار کتاب‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای حرفه‌ای. هم اکنون، رحمت‎اله صادقیان رئیس شورای عالی  و محسن قاسمی دبیرکل انجمن هستند.

نمایندگی فروش مبنا