عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

محمد رضا ابراهیمی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
مهران فرجی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)
‏‏‏‏محمود واحدی(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
‏‏رضا صالحی(حسابدار مستقل ، حسابدار رسمی)
‏‏نظام‏الدین وفا(حسابدار رسمی)
خدمات:

 • حسابرسی و بازرس قانونی
 • حسابرسی مالیاتی
 • حسابرسی عملیاتی
 • حسابرسی داخلی
 • مشاوره مدیریت مالی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی
 • خدمات مالی
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • ارزیابی سهام
 • کارشناسی رسمی دادگستری
 • نظارت بر تصفیه شرکت ها

 

تلفن: 88980402-88980448

فاکس: 88980373
نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی- روبه‏روی خیابان کاج - پ 136- ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24
کدپستی: 1415673499

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر