عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عباس اسرار حقیقی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
حسین فرج اللهی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
بهمن فدوی رودسری (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی مالیاتی
  • بازرس قانونی
  • طراحی سیستم‏ های مالی
  • مشاوره مالی و مالیاتی
  • ارزیابی سهام

 

تلفن: 88835207-88829761-88306911
فاکس: 88831681
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول
کدپستی: 35664-15757

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر