عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران


شهریار دیلم صالحی (حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی)
محمدحسن فامیلی (حسابدار رسمی، حسابدار مستقل)
سیدعلی شیرازی (حسابدار رسمی)
حسن طهرانی (حسابدار رسمی)
فرشید سلطانی (حسابدار رسمی)


خدمات:
• حسابرسی و بارزسی قانونی صورت‏های مالی
• مشاوره مالی و حسابرسی عملیاتی
• حسابرسی داخلی
• حسابرسی‏ های خاص(ویژه)
• رسیدگی‏های بیمه‏ ای شرکت‏ های
• تهیه صورت‏های مالی تلفیقی
• خدمات حسابداری و سایر خدمات حرفه‏ ای.
تلفن: 1- 44299340    و              6- 44297182
فاکس: 44297192

نشانی: تهران- بلوار اشرفی اصفهانی- بالاتر ار جلال آل احمد- خیابان طالقانی- پلاک 12- واحدهای 14 و 15
کدپستی: 1461653365
ایمیل: info: @ dariaravesh.com

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر