عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

فیروز عرب زاده (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
فریدون ایزدپناه (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
علیرضا مصطفی زاده (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
سید سعید ثنایی کرهرودی (حسابدار مستقل،حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی عملیاتی، مالیاتی
  • بازرس قانونی
  • طراحی سیستم‏ های مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  • مشاوره مدیریت مالی
  • ارزیابی سهام و سهم الشرکه
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
  • مشاوره کارشناسی
  • نظارت و مدیریت بر تصفیه
  • ارزیابی سهام و سهم الشرکه
  • داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود و سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان لارستان، نبش خیابان عبده، ساختمان سپهر (شماره )، واحد 302
تلفکس: 88806876-021

شعبه تبریز: کوی ولیعصر- خیابان کریم خان- خیابان آذرنیا- پلاک 23- طبقه همکف-
تلفن:   33312778-041      
          041-33339971
دورنگار: 3330555-041 

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر