شمارهخرداد 1396 مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) هفته پایانی خرداد ‎‎ماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و دوم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری «چالش‎های پایان سال مالی» هفته پایانیخرداد منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

 • حسابداران و قانون برنامهي پنجساله ششم |رحمتاله صادقيان
 • معدن زمستان يورت: کشته شدند، بي آنکه بازنشستگي را تجربه کنند |سعيد جمشيدي فرد

 

بازتاب:

 • طرح سازمان نظام مالي آري يا خير؟ |مجيد ميراسکندري

 

نمای نزدیک:‌ چالشهای پایان سال مالی

 • تضاد ميان گزارشگري مالي و فرايند اطمينانبخشي |منصور شمس احمدي
 • حسابداران و انتظارات جامعه |غلامحسين دواني
 • شکلگيري فاصله بين گزارشگران مالي و اطمينانبخشان به گزارشها |مصطفي باتقوا
 • حسابرس و هيئتمديره مسئوليت مشترک دارند |عباس هشي

 

IFRS

 • استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي مؤثر بر شرکتهاي بيمه اي و چالش فاز دوم IFRS4/ سيد محمد باقرآبادي، علي صلاحي نژاد
 • موانع بهکارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي در کشورهاي در حال توسعه |محمد نورونابي |ترجمه: مرتضي زماني و کامران قائم مقامي

 

نگره:

 • دنياي نوين حسابرسي: حسابرسي آنلاين و حسابرسي مبتني بر گريد |سلام عبداله زاده  و مريم مالکي
 • چالشهاي پيش رو در روند حسابرسي داخلي |مسعودپناهنده و حسن ترک
 • رويههاي حسابداري انتقادي در تحليل کيفيت و افشاي اطلاعات |حسين جهانگيرنيا و مسعود بختياري

  

فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري | امير معنوي مقدم

 

اخبار انجمن:

 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ