در گفت‎وگو با پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران: جزئیات چگونگی احراز شرایط عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» (IICA CMA) توسط دبیرکل انجمن تشریح شد

 

محسن قاسمی، در این گفت‎وگو، آغاز پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» (IICA CMA) را یکی از نقاط عطف ارزشمند و ماندگار در تاریخ چهل و پنج‎ساله انجمن حسابداران خبره ایران و یکی از آرمان‎های بنیانگذاران و بزرگان انجمن دانست که سرانجام جامه عمل پوشیده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه انجمن عصرگاه روز گذشته (یکشنبه) در اجرای ماده «8» اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393، مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء) و مفاد «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 2 مرداد 1396 شورای عالی و مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، با انتشار «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» دعوت بهعمل آورد. در همین ارتباط، در گفت‎وگوی پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن و دبیر شورای عالی، جزئیات این اقدام ارزشمند تشریح شد.

 

دبیرکل انجمن در آغاز گفت‎وگو از همه بزرگان انجمن و اعضای شورای عالی طی سالهای اخیر سپاسگزاری و قدردانی کرد که با مباحث کارشناسی گسترده و پیگیری‎های خود مقدمات اصلاح و بروزرسانی اساسنامه انجمن را فراهم آوردند. وی روح و شاکله اصلی اصلاحات انجام‎شده در اساسنامه انجمن در مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 23 تیر 1393 را گسترش دامنه حرفه‎ایگری انجمن از حسابرسی به دیگر شاخه‎های تخصصی حرفه بزرگ حسابداری دانست.

 

قاسمی در تشریح این اصلاحات گفت: از آغاز تاسیس انجمن در سال 1351 تا کنون، پذیرش اعضاء از زمینه‎های شغلی مختلف حسابداری از جمله، حسابداران (از هر دو بخش خصوصی و عمومی)، مدیران مالی، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، مشاوران مالی، مشاوران مالیاتی، و طراحان سامانه‎های حسابداری انجام شده است. در واقع، هم اکنون اعضای انجمن را طیف متنوعی از این افراد حرفه‎ای تشکیل می‎دهند. با این حال، طی این مدت طولانی صرفاً اعضای شاغل در زمینه حسابرسی مستقل امکان دریافت گواهینامه حرفه‎ای (Professional Certificate) "حسابدار مستقل" را داشتند. در حالی که این ظرفیت در انجمن وجود دارد که در زمینه‎های تخصصی دیگر نیز (مشابه انجمن‎های حرفه‎ای پیشرو جهان) توانایی‎های حرفه‎ای اعضاء را نزد ذینفعان "گواهی (Certify)" کند. این جا است که اهمیت و ارزش مواد (8) تا (10) اساسنامه جدید انجمن برجسته می‎شود. چون طبق ماده (8) اساسنامه: "اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دوسال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربه‏ کاري، و گذراندن دورههاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان "عضو خبره" در يک يا چند شاخه‏ تخصصي شناخته شوند."

 

دبیرکل انجمن در ادامه افزود: خوشبختانه پس از بحث و بررسی‎های مفصّل کارشناسی در شورای عالی انجمن و با توجه به اهتمام جدی که در راستای اجرای ماده (8) اساسنامه وجود دارد؛ سرانجام در جلسه 28 فروردین 1396 «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» به تصویب شورای عالی رسید. قاسمی ساز و کار طراحی‎شده در این آیین‎نامه، برای گواهی‎کردن صلاحیت حرفه‎ای اعضای واجد شرایط انجمن در سه شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»، «حسابدار مدیریت خبره»، و «حسابدار مستقل خبره» را ساز و کاری بروز و مدرن و برگرفته از ساز و کارهای مورد عمل توسط انجمن‎های حرفه‎ای پیشرو جهان دانست. وی در تشریح این ساز و کار گفت: اعضای انجمن که تمایل دارند صلاحیت حرفه‎ای‎شان در یکی از سه شاخه یادشده از سوی انجمن گواهی شود باید حائز سه شرط اصلی باشند. نخست این که حداقل دو سال از تاریخ عضویت آنان در انجمن گذشته باشد. مبداء آغاز عضویت در انجمن نیز، طبق آیین‎نامه، تاریخ تصویب عضویت توسط شورای عالی است. شرط دوم، داشتن سابقه کار حرفهای مرتبط با شاخه تخصصی مورد درخواست برای عضویت خبره است، که در ماده (6) آیین‎نامه، در سه بند جداگانه، سابقه کار حرفهای مرتبط با سه شاخه تخصصی مذکور تبیین شده است. شرط سوم نیز قبولی در آزمون تخصصی است.

 

قاسمی در ادامه، در تشریح ساز و کار طراحی‎شده برای احراز شرط سوم گفت: در انجمن‎های حرفه‎ای پیشرو جهان دو ساز و کار برای برگزاری آزمون پذیرش عضویت وجود دارد. یک روش «آزمون جلسه‎محور» است، که به صورت کتبی، متحدالشکل، و طی یک جلسه برگزار میشود. مشابه آزمون حسابدار رسمی که هر سال برای پذیرش عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار می‎شود؛ یا از بین انجمن‎های حرفهای پیشرو جهان، می‎توان به آزمون‎های انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) اشاره کرد. روش دیگر نیز «آزمون دوره‎محور» است، که طبق آن متقاضیان عضویت باید دروس تعریف‎شده در قالب یک دوره آموزشی بلندمدت را طی یک دوره زمانی بگذرانند. مشابه دوره‎های انجمن حسابداران رسمی خبره (ACCA) یا انجمن حسابداران مدیریت خبره (CIMA).

 

وی در ادامه افزود: طبق ماده (7) آیین‎نامه، عضو متقاضی واجد شرایط میتواند آزمون تخصصی احراز عضویت خبره در هر یک از شاخههای تخصصی را به یکی از دو روش فوق یعنی یا «آزمون جلسهمحور» یا «آزمون دورهمحور» بگذراند. در واقع، ساز و کاری که در این آیین‎نامه مقرر شده است ترکیبی از دو روش برگزاری آزمون در انجمن‎های حرفه‎ای پیشرو جهان است.

 

دبیرکل انجمن تصریح کرد: از سه شرط فوق، شرط «حداقل سابقه عضویت در انجمن» از سوی دبیرخانه انجمن، و شروط «سابقه کار حرفهای مرتبط» و «قبولی در آزمون تخصصی» از سوی یکی از هیئتهای تشخیص صلاحیت مربوطه به تایید میرسند. وی گفت: به همین منظور، طبق آیین‎نامه، برای هر یک از شاخه‎های تخصصی یک هیئت تشخیص صلاحیت هفت‎نفره از سوی شورای عالی منصوب شده است. این هیئت‎ها هم ارتباط سوابق کار حرفه‎ای متقاضیان با شاخه تخصصی مورد درخواست آنان را بررسی و تایید می‎کنند؛ و هم مواد آزمون جلسه‎محور و دوره‎های آموزشی مورد تایید به عنوان آزمون دورهمحور را تعیین می‎کنند.

 

در گفت‎وگو با پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران: جزئیات چگونگی پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» (IICA CMA) توسط دبیرکل انجمن تشریح شد

قاسمی در ادامه درباره روند عملیاتی کردن این آیین‎نامه گفت: همان طور که اعضای انجمن اطلاع دارند، پیشینه آموزشی انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) در زمینه ارائه آموزش‎های حرفه‎ای حسابداری مدیریت در ایران، پیشینه‎ای درازمدت و درخشان است. این آموزش‎ها از اوایل دهه 1370 با برگزاری دوره‎های آمادگی برای شرکت در آزمون‎های انجمن حسابداران مدیریت خبره (CIMA) توسط انجمن (در محل دانشکده نفت تهران) آغاز شد. با توجه به موفقیت این دوره‎ها و استقبالی که از سوی اعضای انجمن و دیگر حسابداران انجام شد، بعدها منجر به تاسیس مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) توسط انجمن شد. در واقع می‎توان گفت که PACT بر شالوده حسابداری مدیریت بنیان گذاشته شده است. از همان زمان تا به امروز، نزدیک به سه دهه است، که برگزاری دوره‎های آموزشی بلندمدت حسابداری مدیریت همواره یکی از بخش‎های اصلی آموزش‎های حرفه‎ای برگزارشده توسط PACT بوده است. علاوه بر این، سلسله همایش‎های برگزارشده توسط انجمن با موضوع حسابداری مدیریت (از جمله، آبان، آذر و اسفند 1376؛ دی 1381؛ خرداد و دی 1385؛ مهر 1387؛ اردیبهشت 1390؛ و اسفند 1391 – که گزارش کامل همه آن‎ها در مجله حسابدار منتشر شده و در دسترس علاقه‎مندان است) نشان از جایگاه ویژه حسابداری مدیریت در انجمن دارد.

 

وی افزود: به همین دلیل، مطابق مباحث انجامشده در جلسات اخیر شورای عالی مقرر شد، از بین سه شاخه تخصصی پیش‎بینی‎شده، ابتدا مقدمات پذیرش اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» فراهم شود. از این رو، جلسه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ شورای عالی به منظور انجام هماهنگیهای لازم با حضور اعضای «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره» تشکیل شد. در این جلسه، با توجه به این که مطابق ماده (7) آییننامه، آزمونهای مربوط به پذیرش اعضای خبره در هر یک از شاخههای تخصصی به یکی از دو روش «جلسهمحور» یا «دورهمحور» برگزار خواهد شد، مقرر شد ابتدا مواد «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳۹۶» توسط هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره تعیین و توسط دبیرخانه انجمن اطلاعرسانی شود (که طی فراخوان روز گذشته اطلاع‎رسانی شد). تا امکان انجام مقدمات لازم برای برگزاری این آزمون حداکثر تا هفته نخست آذر 1396 فراهم شود. سپس، دورههای بلندمدت برگزاری در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) که مورد تأیید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره به عنوان آزمونهای «دورهمحور» هستند، از سوی هیئت تعیین و توسط دبیرخانه انجمن اطلاعرسانی شود، تا هم دانشآموختگان پیشین و هم دانشآموختگان آینده این دورهها در صورت احراز دو شرط دیگر (حداقل سابقه عضویت در انجمن و داشتن سابقه کار حرفه‎ای مرتبط) بتوانند درخواست خود برای عضویت خبره را به دبیرخانه انجمن ارسال کنند.

 

دبیرکل انجمن تاکید کرد: بدیهی است، در جلسات آینده شورای عالی به مرور پیگیریهای لازم برای عملیاتی کردن پذیرش عضویت خبره در دو شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» و «حسابدار مستقل خبره» نیز با همین روشی که برای «حسابدار مدیریت خبره» در حال انجام است، انجام و از طریق وبگاه رسمی انجمن اطلاعرسانی خواهد شد.

 

دبیرکل انجمن در پایان از همه اعضای متقاضی عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» درخواست کرد پیش از اقدام به ارسال درخواست خود، مفاد «اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران» (مصوب 23 تیر 1393، مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء)، «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، و «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» (مورخ 8 مرداد 1396، دبیرخانه انجمن) را به دقت مطالعه و در چارچوب ضوابط این سه سند مبادرت به ارسال درخواست خود کنند.

 

از سوی دبیرخانه انجمن: «فراخوان ثبت‎نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» صادر شد / مهلت ثبت‎نام تا 31 مرداد 1396 / تاریخ آزمون هفته نخست آذر 1396

 
نرم افزار حسابداری تیپ