از طریق پست و توزیع در روزنامه‌فروشی‎های معتبر: نیمه دوم شهریور، شماره جدید مجله «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «استانداردهاي بين‏المللي گزارشگري مالي(IFRS)» منتشر خواهد شد / شماره‎ شهریور ۱۳۹۶

شمارهشهریور ماه 1396 مجله "حسابدار" (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) نیمه دوم شهریور ماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه‌فروشی های معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و پنج «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ((IFRS» نیمه دوم شهریور ماه منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

·         چالشهاي کارفرمايان در حسابرسي بيمهاي |ساسان مهراني

 

IFRS:

·         اقتصاد سياسي گذار به استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي IFRS | حسين عبده تبريزي

·         استانداردهاي بينالمللي در کشورهاي در حالتوسعه |ساموئل سي تامپسن |ترجمه عبداله آزاد و وجيهه عباسزاده

·         انعطافپذيري IFRS در ارايه صورت جريانهاي نقدي |دانيال محجوب

 

در یک نما:‌

·         قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، و قانون بودجه 1396: نگاه از منظر حسابرسان |مصطفي باتقوا

نمای نزدیک:

·         هزينهها و فايدههاي پيادهسازي استانداردهاي حسابداري تعهدي دولتي (با نگاهي به تجربه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا) |علي هدايتي و دانيال احمديار

 

بازار سرمایه:

·         رابطه بين مديريت سود و حقالزحمه حسابرسي در پرتو نوع مالکيت شرکت |سعيد جبارزاده کنگرلوئي و اصغر دميرچي

 کنکاش:

·         طرح بحثي درباره خمس و وجوه اشتراک و افتراق آن با رويههاي متداول در حسابداري |حميدرضا کيهاني

 

فراسوی مرزها:

·         خبرهايي از جهان حسابداري| امير معنوي مقدم

 

اخبار انجمن:

·         اعضای جدید

·         حسابداران مستقل

·         موسسات حسابرسی

·         اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.
 

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

از سوی دبیرخانه انجمن: «فراخوان ثبت‎نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» صادر شد / مهلت ثبت‎نام تا 30 مهر 1396 / تاریخ آزمون هفته نخست آذر 1396

 
نرم افزار حسابداری تیپ