با صدور اطلاعیه شماره (4): فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران اعلام شد

 

دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران در اجرای بند «8» ماده «10» «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) و مصوبه جلسه مورخ 7 آبان 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، فهرست 236 داوطلب واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه شماره (4) «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» صادره از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شماره (4):

فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در

آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396

 

در اجرای بند «8» ماده «10» «آیین‎نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) و مصوبه جلسه مورخ 7 آبان 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396 به شرح زیر اعلام می‌شود.           

 

لازم به ذکر است، همان گونه که در اطلاعیه شماره «3» (مورخ 10 آبان 1396) نیز اطلاع‌رسانی شد، جلسه آزمون در روز شنبه، 11 آذر 1396، ساعت 8 صبح، در محل مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد.       

 

کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان واجد شرایط زیر نیز حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه آزمون به صورت الکترونیکی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. نحوه توزیع کارت‌ها طی اطلاعیه ثانویه صادره از سوی دبیرخانه انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396
با صدور اطلاعیه شماره (4): فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» از سوی دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران اعلام شد

 
نرم افزار حسابداری تیپ