عصرگاه امروز، از طریق وبگاه رسمی انجمن: نسخه الکترونیکی شماره جدید مجله «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابداري و پولهاي ديجيتال» منتشر شد / شماره اسفند  ۱۳۹۶ و فروردین 1397

نسخه الکترونیکی (PDF) شماره اسفند 1396 و فروردین 1397 مجله"حسابدار" (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) عصرگاه امروز از طریق وبگاه رسمی انجمن (به شرح پیوندهای زیر) منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد و یازدهم و سیصد و دوازدهم  «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، که عصرگاه امروز با موضوع محوری «حسابداری و پولهای ديجيتال» منتشر شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم (برای دسترسی به فایل الکترونیکی هر یک از مطالب و مقالات زیر بر روی عنوان آنها کلیک کنید):

 

پیشخوان:

 

نمای نزدیک: حسابداري و پولهاي ديجيتال

 

 کنکاش:

 

جستار:

 

بازار سرمایه:

 

فراسوی مرزها:

 

اخبار انجمن:

عصرگاه امروز، از طریق وبگاه رسمی انجمن: نسخه الکترونیکی شماره جدید مجله «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابداري و پولهاي ديجيتال» منتشر شد / شماره اسفند  ۱۳۹۶ و فروردین 1397

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ