شامگاه گذشته، دوشنبه 15 بهمن 1397، در نخستین جلسه شورای عالی جدید انجمن، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی (موضوع ماده 29 اساسنامه) انجام شد. مطابق تصمیمات متخذه در این جلسه، اعضای شورای عالی به اتفاق آراء، با پیشنهاد منصور شمس‌احمدی (رئیس پیشین شورای عالی) مبنی بر انتخاب رحمت‌اله صادقیان به عنوان رئیس شورای عالی انجمن موافقت کردند. بر مبنای مصوبات این جلسه، منصور شمس احمدی به عنوان نایب رئیس، مصطفی باتقوا به عنوان خزانه‌دار و محسن قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با حفظ سمت به عنوان دبیرکل) برای یک سال آینده انتخاب شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه گذشته، دوشنبه 15 بهمن 1397، در محل دبیرخانه انجمن، نخستین جلسه شورای عالی جدید با حضور اعضای پیشین و اعضای منتخب مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ یکشنبه، 23 دی 1397) برگزار شد.

 

ارائه گزارش نتایج انتخابات شورای عالی

در آغاز جلسه، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) نتایج انتخابات مجمع عمومی عادی سالانه توسط منصور شمس احمدی، رئیس پیشین شورای عالی، خوانده شد (گزارش کامل مجمع). در ادامه، شرح اقدامات در جریان و ناتمام انجمن توسط ایشان به اطلاع اعضای شورای عالی رسید. سپس، همگی اعضاء از خدمات اعضای خارج شده از شورای عالی – عبدالرضا تالانه و سعید جمشیدی‌فرد – قدردانی و سپاسگزاری کردند.

 

تعیین سِمَت‌های شورای عالی

در ادامه جلسه، در اجرای ماده 29 اساسنامه، مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانهدار، و دبیر جلسات شورای عالی، اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء با پیشنهاد منصور شمس احمدی مبنی بر انتخاب رحمت‌اله صادقیان به سمت رئیس شورای عالی (رئیس و سخنگوی رسمی انجمن) موافقت کردند؛ و به اتفاق، از خدمات ارزشمند منصور شمس احمدی به عنوان رئیس انجمن طی یک سال گذشته قدردانی کردند.

 

در ادامه این دستور جلسه، منصور شمس احمدی به عنوان نایب رئیس، مصطفی باتقوا به عنوان خزانه‌دار و محسن قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با حفظ سمت به عنوان دبیرکل) برای یک سال آینده انتخاب شدند.

 

تعیین رابطان شورای عالی در کارگروههای انجمن

سپس، در اجرای تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه، اعضای رابط شورای عالی در کارگروههای هفتگانه انجمن به شرح زیر تعیین شدند:

 

به ترتیب کارگروه:

  • مصطفی باتقوا، رابط کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
  • مهدی مرادزاده‌فرد رابط کارگروه آموزش حرفهای
  • محمدحسن فامیلی رابط کارگروه پژوهش
  • منصور شمس احمدی و مهران آقایی رابطان کارگروه همایش
  • سید محمد باقرآبادی رابط کارگروه انتشارات
  • مریم علیشیری رابط کارگروه مقررات و رهنمودها
  • امیر ابراهیمزاده رابط کارگروه روابط عمومی و امور بینالملل

 

مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی

درباره تعیین مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی طی یک سال آینده نیز مقرر شد، جلسات یک سال آینده روزهای یکشنبه، هر دو هفته یک بار (از 28 بهمن 1397)، ساعت 16:00 در پاییز و زمستان و ساعت 17:00 در بهار و تابستان، برگزار شود.

 

تشکیل کارگروه «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل»

در این جلسه همچنین در ارتباط با برگزاری آزمون‌های «گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران، مقرر شد کارگروهی متشکل از (به ترتیب الفبای نام خانوادگی): مصطفی باتقوا، کتایون تفرشی راد، منصور شمس احمدی، محسن قاسمی، و ابراهیم نوروزبیگی ضوابط مربوط را تعیین و بر برگزاری این آزمون‌ها و اعلام پذیرفته‌شدگان نظارت داشته باشد.

 

تشکیل کارگروه «دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی»

همچنین، در ارتباط با برگزاری آزمون‌های «دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران، مقرر شد کارگروهی متشکل از (به ترتیب الفبای نام خانوادگی): سید محمد باقرآبادی، محسن قاسمی، ابراهیم نوروزبیگی، و مهدی مرادزاده‌فرد ضوابط مربوط را تعیین و بر برگزاری این آزمون‌ها و اعلام پذیرفته‌شدگان نظارت داشته باشد.

 

اخبار مرتبط:

شامگاه 23 دی 1397: مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 281 عضو انجمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد | در این مجمع، رحمت‌اله صادقیان، سیدمحمد باقرآبادی و محمدحسن فامیلی از سوی اعضاء به عضویت در شورای عالی انتخاب شدند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ