پیرو انتشار «اطلاعیه شماره (1): فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار  مدیریت خبره سال 1398» (مورخ 8 خرداد 1398)، مصوبات جلسه مورخ 19 خرداد 1398 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره در ارتباط با تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1398 در قالب «اطلاعیه شماره (2): تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار  مدیریت خبره سال 1398» به اطلاع داوطلبان می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پی برگزاری جلسه مورخ 19 خرداد 1398 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، در خصوص تعیین تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1398، مصوبات این جلسه در قالب اطلاعیه شماره (2) به شرح زیر به تصویب رسید:

1. مواد آزمون، امتیاز هر یک از مواد، زمان پاسخگویی، و منابع هر یک از مواد چهارگانه آزمون‌های دو سال گذشته (آزمون‌های حسابدار مدیریت خبره سال‌های 1396 و 1397) به شرح زیر تعیین شد:

الف) حسابداری مدیریت: کلّیات

 • تعداد پرسش‌ها: 15 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 27 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: کلیات، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

ب) حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد

 • تعداد پرسش‌ها: 35 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 63 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

پ) حسابداری مدیریت: تصمیمگیری

 • تعداد پرسش‌ها: 35 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 63 دقیقه
 • منبع: حسابداری مدیریت: تصمیمگیری، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث

ت) برنامهریزی استراتژیک

 • تعداد پرسش‌ها: 15 پرسش
 • زمان پاسخگویی: 27 دقیقه
 • منبع: دستنامه برنامهریزی استراتژیک، محمّد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

2. مقرر شد در آزمون سال جاری، برای هر یک از مواد چهارگانه، علاوه بر پرسش‌های چهارگزینه‌ای (تستی) یک پرسش تشریحی نیز با رویکرد تحلیلی (به ترتیب زیر) گنجانده شود:

 • «حسابداری مدیریت: کلّیات» 10 پرسش تستی (هر کدام یک امتیاز) و 1 پرسش تشریحی (پنج امتیاز)، مجموعاً 15 امتیاز
 • «حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد» 30 پرسش تستی (هر کدام یک امتیاز) و 1 پرسش تشریحی (پنج امتیاز)، مجموعاً 35 امتیاز
 • «حسابداری مدیریت: تصمیمگیری» 30 پرسش تستی (هر کدام یک امتیاز) و 1 پرسش تشریحی (پنج امتیاز)، مجموعاً 35 امتیاز
 • «برنامهریزی استراتژیک» 10 پرسش تستی (هر کدام یک امتیاز) و 1 پرسش تشریحی (پنج امتیاز)، مجموعاً 15 امتیاز.

3. هر پاسخ درست به پرسش‌های تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست به آنها یکسوم نمره منفی (کاهنده) دارد.

4. هر پاسخ درست به پرسش‌های تشریحی پنج نمره دارد، که طبق نظر طراحان امتیازبندی (5 قسمت یک امتیازی) می‌شوند. پاسخ نادرست به پرسش‌های تشریحی نمره منفی (کاهنده) ندارد.

5. حدّ نصاب قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد نمره در هر یک از مواد چهارگانه آزمون است.

6. در صورت عدم قبولی داوطلب در آزمون، چنانچه حدّ نصاب قبولی در یک یا چند ماده آزمون را دریافت کند، میتواند در آزمون‌های دو سال آینده صرفاً پرسش‌های مواد دیگر آزمون را پاسخ دهد.

7. جلسه آزمون صبح روز جمعه، 12 مهر 1398، از ساعت 08:30، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) در دو نشست 100 دقیقه‌ای جداگانه (با زمان استراحت 30 دقیقه‌ای ما بین آنها) برگزار خواهد شد. در نشست اوّل، آزمون مواد «الف» و «ب» و در نشست دوّم آزمون مواد «پ» و «ت» برگزار خواهد شد.

8. داوطلبانی که موفق به گذراندن یک یا چند ماده در آزمون‌های دو سال گذشته شده‌اند، در هر نشست آزمون سال جاری، صرفاً به اندازه مجموع زمان پاسخگویی برای مواد دیگر زمان در اختیار خواهند داشت.

   فایل پی‌دی‌اف این اطلاعیه در این پیوند در دسترس علاقه‌مندان است   

 

لازم به یادآوری است، مطابق مفاد «اطلاعیه شماره (1): فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1398» (مورخ 8 خرداد 1398) ثبت‌نام داوطلبان شرکت در این آزمون از 8 خرداد 1398 آغاز شده است و تا 30 مرداد 1398 انجام خواهد شد. شرایط داوطلبان، مدارک مورد نیاز، و روش ثبت‌نام در این آزمون در اطلاعیه مذکور اعلام شده است.

           برای دانلود فرم ثبت‌نام و دریافت فایل فراخوان ثبت‌نام بر روی پوستر فوق کلیک کنید           

 

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ