بدین وسیله به اطلاع اعضای گرامی انجمن حسابداران خبره ایران می رساند، در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای گرامی و، مطابق روال سالهای گذشته، با توجه به سررسید شدن مهلت قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان اعضای انجمن، اقدامات اولیه مورد نیاز برای تجدید این قرارداد برای یک سال آینده با شرکت بیمه ایران انجام شده است. از این رو، اعضای متقاضی استفاده از این بیمه درمانی تکمیلی گروهی می توانند حداکثر تا 15 آذر 1394 مدارک مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خود را پس از مطالعه دقیق فایل های زیر تکمیل و به نمایندگی بیمه ایران (به طریق ذکر شده در فایل‎های زیر) ارسال کنند.

 
اعضای متقاضی برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با تلفنهای 55187747 و 55187221 (نمایندگی بیمه ایران) تماس بگیرند.
 
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ