شامگاه روز گذشته، دوشنبه 23 آذر 1394، در آیین بزرگداشت روز حسابدار که در سالن دریای نور هتل بین‎المللی استقلال برگزار شد؛ توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، از نقش "مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)" در اعتلای حرفه حسابداری ایران تقدیر به عمل آمد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، دوشنبه 23 آذر 1394، آیین بزرگداشت روز حسابدار با حضور جمعي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در هتل بینالمللی استقلال برگزار شد. در این آیین بزرگداشت، با اهدای لوح تقدیری توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، از نقش "مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)" در اعتلای حرفه حسابداری ایران تقدیر به عمل آمد.
 
متن لوح تقدیر اعطایی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران به مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به شرح زیر است:
 
به نام خدا
مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
با احترام
بیشک همراهی دو بال تجربه و آموزشهای کاربردی برای تعالی حرفه حسابداری و حسابرسی به یک میزان مؤثرند و آنان که در هر یک از این دو راه بیادعا و پیرایه میکوشند تا در تربیت نسلی توانمند برای جامعه سهیم باشند سزاوار قدردانی و ستایشاند.
 
مشارکت دادن اعضای حرفه در آن چه که عصر کنونی اطلاعات،  با سرعت خیرهکنندهای در حال تولید و انتشارات است، آموزشهای کاربردی مفاهیم مباحث و تجربیات بینالمللی در قالب دورههای آموزشی کاربردی به یقین ثمر و ارزشمندی برای تأثیرپذیری بیشتر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور از خدمات حسابداران و حسابرسان در پی خواهد داشت، مرکز آموزش حسابداران خبره نقش ارزشمندی در این زمینه داشته که موجب توسعه، ترویج و اعتلای حرفه حسابداری گردیده است.
 
ضمن آرزوی توفیق برای همه دستاندرکاران مرکز آموزش حسابداران خبره، به یکایک اساتید و کارشناسان این مرکز درود میفرستیم و امیدواریم که شاهد استمرار و اعتلای فعالیت آن برای جامعه حرفهای و حسابداری کشور باشیم.
 
محمدتقی شیرخوانی
                      دبیر کل
به مناسبت هفته بزرگداشت حسابداری 23 آذر 1394
 
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ