مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در روز چهارشنبه، 30 دی 1394، ساعت 16:30، در محل سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) برگزار خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در روز چهارشنبه، 30 دی 1394، ساعت 16:30، در محل سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) برگزار خواهد شد.
 
دستور جلسه مجمع یاد شده عبارت است از:
1.  استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
4.  تصمیم‎گیری درباره حق‎عضویت سالانه اعضاء و ورودیه اعضای جدید
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‎البدل
7. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی
8 . دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
 
لازم به ذکر است، طبق ماده 16 اساسنامه، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رایدادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیشگفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیینشده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت». از این رو، در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول این مجمع (ساعت 16:30)، نوبت دوم این مجمع در همان روز در همان محل و با همان دستور جلسه در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.
 
انتخابات اعضای شورای عالی
مطابق فراخوان صادره توسط دبیرخانه انجمن، با توجه به این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  (به ترتیب الفبا): امیر پوریانسب، عباس شجاعی، و منصور شمس‎احمدی - از  شورای عالی خارج می‎شوند؛ از اعضای واجد شرایط خواسته شده است در صورت تمایل، کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.
 
طبق ماده 24 اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفه ­ای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفه ­ای نمی­ تواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفه­ ای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفه­ ای رای بیشتری دارد، می­ تواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفه­ ای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علی­ البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.
 
شرط لازم برای حضور در مجمع
لازم به ذکر است، طبق ماده 18 اساسنامه، «اعضایی واجد شرایط رایدادن محسوب میشوند که بدهی بابت حقعضویت نداشته باشند».
 

دریافت فایل دعوتنامه ارسالی به اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (ارسال از طریق پست در مورخ 14 دی 1394)

 
نرم افزار حسابداری تیپ